Publisert: , Oppdatert:

Verdens fyrdag

Den internasjonale fyrdagen, ble markert over hele verden søndag 18 august.

Dagen ble først markert i 2002, og har blitt til en dag der fyr over hele verden åpnes for publikum. Mange steder brukes den også som en anledning til å tenne slukkede fyr for en stakket stund og gi publikum en riktig fyropplevelse.

Fyr som kulturminner
Formålet med fyrdagen er å feire fyrene som helt spesielle maritime kulturminner. Gjennom historien er det bygget til sammen over 200 bemannede fyrstasjoner i Norge. Fler og fler fyrstasjoner verden rundt har de siste tiårene blitt avbemannet og i mange tilfeller også nedlagt. Skjebnen til tårn, bygninger og ikke minst teknisk utrustning på de aktuelle stasjonene har i mange tilfeller vært uviss. I mange land har stasjoner blitt solgt, andre steder har fyrmyndighetene inngått samarbeid om bruk og vedlikehold med andre aktører.

"Vern gjennom bruk"
Det siste har vært tilfellet med mange fyr i Norge. Kystverket har fått i stand konstruktive samarbeid med mange lag, organisasjoner, kommuner og fylkeskommuner. Formålet med dette arbeidet har vært både å sørge for å bevare fyrene, og også å sørge for at de blir åpent tilgjengelig for folk flest.

Flertallet av fyrstasjonene som Kystverket forvalter, nærmere 70 av de totalt 114, er i dag leid ut.  De fleste av disse fyra er godt tatt vare på – til glede for mange. Mange fyrinteresserte i utlandet ser med beundring på det Kystverket får til ved mange fyr i Norge.

Fyrdagen stor hos våre naboer
Sverige er det landet i verden der flest fyrstasjoner markerer Den internasjonale fyrdagen. Andre land der markeringer finner sted er: Australia, Belgia, Danmark, England, Finland, Holland, Irland, Mexico, Polen, Skottland, Tyskland, USA og Wales.

Her i Norge blir dagen foreløpig ikke markert så mange steder. Men ved Sognvår fyr (avbildet over) feirer de merkedagen sammen med Sognvårdagen, og da inviterer fyrvennene alle interesserte ut til den flotte fyrstasjonen, i havet midt i mellom Kristiansand og Mandal.

Andre norske fyr kan også besøkes. De fyrene i Norge som ligger slik til at de kan brukes av lokalbefolkningen, er både møtelokaler, café, kunstgalleri, musikkstudio eller museum, for å nevne noe.

Les mer om utfordringene ved bevaring av fyr i Norge i egen kronikk i morgen.

Siste nytt