Publisert: , Oppdatert:

Bestilling av årsavgifter for 2014

Det er nå tid for å bestille årsavgifter for 2014 i meldingssystemet SafeSeaNet Norway. Årsavgifter må bestilles innen 31. desember 2013 for å være gyldige fra 1. januar 2014.

Forslaget til avgiftssatser for 2014 er på høring og Fiskeri- og kystdepartementets fastsettelse av avgiftssatsene vil foreligge medio desember 2013. Losings- og losberedskapsavgiftene er foreslått redusert med 1,0 prosent.

Sikkerhetsavgiften i Rogaland, eks avgiften for tankskip til gassterminalen på Kårstø, er foreslått redusert med 7,4 prosent. De øvrige sikkerhetsavgiftene foreslås uendret.

Type avgift

Årsavgift 2014

Enkeltseilas 2014

Losberedskapsavgift
(redusert 1,0 %)

Under 5000 BT: Kr 27,07 pr BT

5001-10000 BT: Kr 52,63 pr BT

Over 10000 BT: Kr 63,97 pr BT

Inn-/utseiling kr 0,78 for de første 3000 BT og kr 0,69 pr BT for overskytende BT.
Sikkerhetsavgift Oslofjorden
(uendret)
Kr 21,50 pr BT Kr 0,43 pr BT
Sikkerhetsavgift Rogaland
(redusert 7,4 %)
Kr 12,50 pr BT Kr 0,25 pr BT
Sikkerhetsavgift Kårstø, Rogaland (uendret) Kr 54,00 pr BT Kr 1,08 pr BT

 

Faktura sendes på grunnlag av bestilling i SafeSeaNet Norway. Årsavgiftene faktureres kvartalsvis og skal betales innen den 1. i hvert kvartal. Ved bestilling av årsavgiftene i SafeSeaNet vil kvartalsbeløpene vises i systemet. Dersom de vedtatte avgiftene avviker fra de foreslåtte vil fakturaene bli kreditert og nye fakturaer utstedt.

Seilas i avgiftspliktig farvann i 2014 som påbegynnes før årsavgift er bestilt, vil bli fakturert som enkeltseilas. Brukere anmodes derfor å bestille årsavgift så snart som mulig.

Skipsrapportering

Siste nytt