Publisert: , Oppdatert:

Informasjonsmøte om SafeSeaNet Norway i Trondheim

Kystverket arrangerer 18. desember et informasjonsmøte i Trondheim om meldingssystemet SafeSeaNet Norway. Agenter, rederier og andre brukere av SafeSeaNet Norway og Kystverkets maritime tjenester inviteres til å delta.

Informasjonsmøtet finner sted på Clarion Hotel & Congress i Trondheim 18. desember fra kl 10:00 til 15:30.

Under informasjonsmøtet vil det bli gitt informasjon om Kystverkets tilnærming til Direktiv 2010/65/EU, som omhandler overgang til fullverdig elektronisk rapportering fra skipsfarten innen juni 2015.

Deltakere får også informasjon om overgang til personlig brukertilganger og elektronisk farledsbevisadministrasjon, elektronisk rapportering av mannskap og passasjer opplysninger. Det vil også bli gitt en demonstrasjon av ulike scenarier for å vise ulike funksjoner og snarveier i meldingssystemet.

Representanter fra ulike myndigheter vil være tilstede for å orientere om rapporteringsbehov basert på ulike myndighetskrav, samt erfaringer fra bruken av systemet så langt. Deltakere vil ha mulighet til å komme med synspunkter og spørsmål.

Påmelding til møtet sendes til: hilde.marie.storesund@kystverket.no. Påmeldingsfrist er 8. desember.

Kontaktperson i Kystverket
Seniorrådgiver Tor-Inge Miljeteig
Mobil: 948 03 446
E-post: tor-inge.miljeteig@kystverket.no

Siste nytt