Publisert: , Oppdatert:

ACCSEAS - Ser på transportlogistikk i Nordsjøen

Kystverket deltar i EU-prosjektet ACCSEAS som ser på e-navigasjonsløsninger som kan bidra til å forbedre trafikklogistikken til og fra større havner i Nordsjøregionen. Prosjektet er med å bygge grunnlaget for innføringen av fremtidige e-navigasjonsløsninger i Kystverket.

− ACCSEAS er et av flere prosjekter som gir oss mulighet til å teste ut e-navigasjon ved hjelp av brukerinvolvering før vi eventuelt innfører e-navigasjon som en del av Kystverkets tjenester, sier avdelingssjef Jon Leon Ervik i Senter for los og VTS.

FNs sjøfartsorganisasjon IMO vil i 2014 behandle en strategisk implementeringsplan for e-navigasjon på verdensbasis. e-navigasjon skal forenkle og tilrettelegge elektronisk informasjon for skipsfarten gjennom felles koordinering og harmonisering av regelverk og elektroniske hjelpemidler.

Forbedret transportlogistikk

Det treårige prosjektet ACCSEAS som ferdigstilles i 2015 er nå kommet midtveis. Prosjektet bygger på arbeid som tidligere er gjort i de regionale EU-prosjektene Efficiensea og BLAST, hvor Kystverket har vært en aktiv deltaker.

ACCSEAS skal identifisere områder hvor stor trafikktetthet begrenser transportlogistikken til større havner, og definere og teste ut mulige modeller i Nordsjøregionen som kan bidra til å forbedre trafikkforholdene i disse områdene. 

− Utgangspunktet for prosjektet er en idé om et felles transportnettverk for Nordsjøen. EU krever at alle land skal ha et transportnettverk som inkluderer sjøtransport. Dette arbeidet blir nå sett i sammenheng med e-navigasjon, sier senioringeniør John Morten Klingsheim i  Kystverket Vest.

Felles retningslinjer for Nordsjølandene for hvordan farledssystemer etableres er en forutsetning for harmoniserte og effektive e-navigasjonstjenester. Trafikkinformasjon og risikoanalyser kan da knyttes til valg av seilingsled og gi skip enklere tilgang til viktig informasjon knyttet til sin seilas.

Tester ut maritime tjenester

Arbeidsgruppene i ACCSEAS har ulike fokusområder. Kystverket deltar i prosjektgruppene som ser på e-navigasjon, utveksling av elektronisk informasjon mellom skip og land, og utprøving av rutesystemer for Nordsjøen.

− Et mål i prosjektet er å teste ut ulike maritime tjenester som landbaserte myndigheter tilbyr skipsfarten for å få tilbakemeldinger på brukerbehov og nytteverdi. Kystverket har lang erfaring med et nasjonalt farledsystem, og i prosjektet ser vi store muligheter for å utvikle disse systemene til bedre å kunne støtte e-navigasjon, maritime gods- og transportanalyser og risikoanalyser, sier Klingsheim.

Kystverket deltar i ACCSEAS sammen med ulike offentlige og private aktører fra Danmark, Sverige, Tyskland, Nederland og Storbritannia.

4.- 6. mars 2014 arrangerer ACCSEAS den andre av tre årlige konferanser i Edinburgh for å belyse arbeidet. Konferansen er gratis og åpen for alle.

Les mer om ACCSEAS konferansen her.

Siste nytt