Publisert: , Oppdatert:

Styrker Kystverkets bistandsarbeid innen oljevern

Kystverket har i flere år bidratt i bistandsprosjekter med sin oljevernkompetanse gjennom Norad og "Olje for utvikling"- programmet (OfU). For å styrke dette arbeidet er det nylig inngått en avtale mellom Kystverket og Norad.

Kystverket er allerede involvert i flere bistandsprosjekter. Her fra et seminar i Tanzania i september i år. (FOTO: Kystverket/ Norad OfU)
Kystverket er allerede involvert i flere bistandsprosjekter. Her fra et seminar i Tanzania i september i år. (FOTO: Kystverket/ Norad OfU)

Gjennom "Olje for utvikling" bistår Norge samarbeidsland med kapasitetsbygging innen ressursforvaltning, miljøforvaltning og inntektsforvaltning, med godt styresett, åpenhet, likestilling og anti-korrupsjon som overordnede hensyn. Det gis også støtte til opplæring av parlamentarikere, sivilt samfunn og media for å bidra til demokratisk kontroll med myndighetenes petroleumsforvaltning.

Hjelp til rammeverk
Konkret kan innsatsen blant annet innebære assistanse til å utvikle lover og forskrifter for petroleumssektoren, teknisk kunnskapsoverføring, bevisstgjøring om miljøkonsekvenser,
inntektsforvaltning samt prinsipper som åpenhet og likhet for loven. Dette bidrar til at det kan stilles etterprøvbare krav til olje- og leverandørselskaper. 

- Avtalen vil ytterligere styrke vår bistandskompetanse og gi Kystverket bedre forutsetninger for å kunne utføre et godt arbeid, sier beredskapsdirektør Johan Marius Ly.

Kystverket er allerede involvert i flere bistandsprosjekter, blant annet i Uganda, Ghana og Tanzania. 

For info om "Olje for utvikling" se www.norad - olje for utvikling

Siste nytt