Publisert: , Oppdatert:

Utvidelse av virkeområdet til sjøtrafikksentralen på Fedje

Fra 1. januar 2014 utvides virkeområdet til sjøtrafikksentralen på Fedje. Sammen med nye farvannsbegrensninger for området medfører dette en betydelig forbedring av sjøsikkerheten.

Illustrasjonen viser det nye virkeområdet til Fedje VTS fra 1. januar 2014.
Illustrasjonen viser det nye virkeområdet til Fedje VTS fra 1. januar 2014.

Fedje sjøtrafikksentral er Kystverkets nest eldste sjøtrafikksentral og ble etablert i 1992 som følge av trafikken med tankskip til og fra oljeterminalene på Sture og Mongstad. I dag dekker virkeområdet farvannet som trafikkeres av tankskip østover til Sløvåg i Fensfjorden og sør til Sture i Hjeltefjorden. I tillegg strekker området seg vestover til å inkludere områdene hvor det foregår losbording med helikopter.

Opp gjennom årene har flere av Kystverkets rapporter og vurderinger identifisert Vatlestraumen og Hjelteskjæret som områder  med betydelig ulykkespotensial. Det er  faktorer som stor trafikktetthet, et komplekst trafikkbilde og vanskelige navigasjonsforhold som danner grunnlaget for denne konklusjonen. På bakgrunn av dette utvides nå virkeområdet til sjøtrafikksentralen på Fedje til å omfatte farvannet i Vatlestraumen og Hjelteskjæret.  Dette inkluderer også farleden ved Skjeljanger og Det nauer. Virkeområdet strekker seg sørover til å inkludere Lerøyosen og avgrenses i øst mot Bergen Havn og mot Grimstadfjorden ved Haakonsvern Orlogsstasjon.

Utvidelsen av virkeområdet gir sjøtrafikksentralen muligheten til å organisere skipstrafikken og på denne måten forebygge og forhindre at farlige og kritiske situasjoner oppstår. Sammen med nye farvannsbegrensninger for området medfører dette en betydelig forbedring av sjøsikkerheten.

Alle fartøy på 24 meter og mer som skal seile inn i  virkeområdet skal ha en tillatelse fra sjøtrafikksentralen på Fedje før de seiler inn. En søknad om tillatelse skal  være hos sjøtrafikksentralen på Fedje i god tid, minst en time før ankomst til virkeområdet. Når fartøyet er inne i virkeområdet kreves det også tillatelse fra sjøtrafikksentralen før fartøyet settes i bevegelse, det gjøres endringer i seilasen i forhold til det som er avtalt og ved ankring.

I virkeområdet har fartøy lytteplikt på VHF, og all kommunikasjon med sjøtrafikksentralen skal skje på VHF kanal 71. For en fullstendig oversikt over regelverket som gjelder for seilas i virkeområde til en sjøtrafikksentral, se sjøtrafikkforskriften kapittel 2.

I tillegg til utvidelsen av selve virkeområdet innføres det også farvannsbegrensninger i deler av det nye virkeområdet. Dette er blant annet kapasitetsbegrensinger, forbud mot gjennomfart, regulering av møte og passering og siktbegrensninger.

For mer informasjon om endringene og konsekvensene av disse ta kontakt med sjøtrafikksentralen på Fedje.

Endringsforskriften finner dere her.  

Siste nytt