Publisert: , Oppdatert:

1427 hendelser langs norskekysten i 2012

I løpet av 2012 registrerte Vardø trafikksentral 1427 hendelser til sjøs langs kysten av Norge, noe som er en økning på 413 hendelser fra 2011. Men i samme periode økte antallet registrerte seilaser med cirka 26 000.

Grunnsøtingen til lasteskipet ”Celina” ved Måløy i mars i fjor var av de mer spesielle hendelsene som ble registrert i 2012
Grunnsøtingen til lasteskipet ”Celina” ved Måløy i mars i fjor var av de mer spesielle hendelsene som ble registrert i 2012

Årsoversikten over registrerte hendelser omfatter alle registreringer som gjøres av trafikksentralen i Vardø – fra melding om ekstremvarsler, administrative og tekniske avvik, utstedelse og sending av navigasjonsvarsel og fartøy som har hatt bortfall av AIS (automatisk identifikasjonssystem), til det som tradisjonelt oppfattes som ”hendelser” – som grunnstøtinger, brann, fartøy i drift og forlis.

– Langt fra alle hendelsene er like alvorlige, men alvorlige nok til at de blir loggført og skal dokumenteres. Trafikksentralen i Vardø har vært involverte i alle hendelsene som er registrerte i oversikten. Noen er av kort varighet, mens andre kan gå over flere døgn, opplyser trafikksentralsjef Ståle Sveinungsen ved Vardø trafikksentral.

Sveinungsen påpeker også at det man kaller operative hendelser, som for eksempel fartøy i drift, forurensninger, forlis og brann om bord, utgjorde 541 av det totale tallet.

– For operative hendelser har vi faktisk en nedgang for både antall fartøy i drift og forlis i 2012, sammenlignet med både 2010 og 2011, opplyse han. 

Stor aktivitet

Trafikksentralsjefen i Vardø forteller videre at selv om antallet hendeler kan virke høyt, er det relativt lavt antall sett opp mot aktiviteten innenfor ansvarsområdet til trafikksentralen.

I 2012 økte antall registrerte seilaser med rundt 26 000, fra cirka 221 000 i 2011 til cirka 247 000 i 2012. Den store økningen i registreringer er et resultat av økt aktivitet, men også at utstyr, sensorer, rutiner og systemer er forbedret, og ansvarsområder utidvet.

– Av det totale antallet registrerte seilaser var rundt 63 000 seilaser innenfor det vi definerer som risikoseilaser - og som krever en litt nøyere oppfølging/overvåking. Dette er en økning på cirka 9000 fra 2011 for denne typen seilaser, forklarer Sveinungsen.

Risikoseilaser er seilaser med alle typer tankfartøyer, alle fartøyer over 5000 bruttotonn, fartøyer som seiler med farlig/forurensende last, samt havgående slep.

Spesielle hendelser

Av større og spesielle hendeler omtaler Vardø trafikksentrals rapport for 2012 grunnsøtingen til lasteskipet ”Celina” ved Måløy i mars i fjor, grunnstøtingen til fiskebåten ”Ramnfjord” ved Hustadvika i april, assistanse til autolinebåten ”Kamaro” ved Sørøya i Finnmark i oktober, grunnstøtingen til M/S ”Straumvik” i Finnsnesrenna og assistansen som ble gitt til den russiske fabrikktråleren ”Sapphire II” nordøst for Bjørnøya i februar. Ved alle de nevnte hendelsene bidro fartøy fra den statlige slepebåtberedskapen. Vardø trafikksentral har den operative kontrollen over fartøyene i denne beredskapen.

– Det er generelt stor trafikk langs kysten vår, og vår oppgave ved trafikksentralene er å redusere risikoen for skipsulykker, og å bidra til effektiv trafikkavvikling. Vi har gode verktøyer og rutiner for overvåking, og den viktigste jobben vi gjør er uansett det som er koblet til å avverge uønskede hendelser, avslutter Ståle Sveinungsen.

Fakta

Sjøtrafikksentralenes oppgaver

  • Gir seilingstillatelse til fartøyer før innseiling i sjøtrafikksentralens tjenesteområde og før avgang fra havn.
  • Informerer og regulerer skipstrafikken.
  • Griper inn for å håndheve Sjøtrafikkforskriften ved behov.
  • Overvåker fartøy og tar straks kontakt ved mistanke om maskinproblemer, feil kurs eller andre unormale forhold.
  • Tilkaller, pålegger og gir assistanse til fartøy ved behov.
  • Er en del av Kystverkets 1. linjeberedskap mot akutt forurensning

Relaterte dokumenter

Siste nytt