Publisert: , Oppdatert:

Fornyer sjøtrafikksentralene

Mandag 4. februar markerte Kystverket og Kongsberg Norcontrol IT oppstarten av et femårig samarbeid for å utvikle og etablere et nytt system for den nasjonale sjøtrafikksentraltjenesten.

Dagens sjøtrafikksentralsystemer er utdaterte, utfordrende og for kostnadskrevende å vedlikeholde. Med det nye systemet går sjøtrafikksentralene fra tre ulike systemer til ett felles system. Innen 2018 skal sjøtrafikksentralene i Horten, Brevik, Kvitsøy, Fedje og Vardø moderniseres med det nyeste innenfor modul- og integrasjonsbasert overvåkingsteknologi som gjør det mulig å samle og presentere ulik informasjon i et enhetlig skjermbilde.

─ Den datatekniske utviklingen går fremover med stormskritt. Vi har derfor valgt et tilpasningsdyktig system som kan skreddersys for de behovene vi har i dag, men også kunne tilpasses utviklingen som fremtiden kan bringe, sier regiondirektør John Erik Hagen i Kystverket Vest. ─ Vi ser frem til å samarbeide med et solid og profesjonelt fagmiljø som finnes i Kongsberg Norcontrol IT.

Høyt ambisjonsnivå

Kontrakten som har en verdi på over 36 millioner kroner ble inngått mellom Kystverket og Kongsberg Norcontrol i november 2012. 

─ Kystverket har internasjonale ambisjoner om å være i front innenfor sitt felt. De samme ambisjonene har vi også. Vi ser frem til et samarbeid hvor det er høyde under taket til å utfordre hverandre og tørre å diskutere hvordan vi best kan ta nytte av teknologien som er tilgjengelig, sier administrerende direktør Inge Flåten i Kongsberg Norcontrol IT. 

Et bedre brukerstøtteverktøy

Rask og enkel tilgang på sanntidsinformasjon om skipstrafikken er nødvendig for at trafikklederen skal kunne drive effektiv trafikkavvikling og kunne gripe inn for å avverge uønskede hendelser. For å utføre disse oppgavene støtter de maritime trafikklederne seg til ulike typer informasjon basert på overvåkings- og kommunikasjonssystemene AIS (automatisk identifikasjonssystem), radar, og VHF for å nevne noen. Det nye sjøtrafikksentralsystemet vil samle disse dataene i en forenklet ”informasjonspakke”, analysere og filtrere dataen, og presentere resultater og anbefalinger i et enhetlig skjermbilde.

─ Systemet skal tilrettelegge informasjonen som er nødvendig for at trafikklederen skal kunne ta raske og kvalitetssikrede beslutninger. Trafikklederen får et mer detaljert bilde av trafikken, og ikke minst, rask oversikt over situasjoner som kan være spesielt risikofylte. Prosessen sparer trafikklederen for verdifulle minutter som kan være avgjørende når alvorlige trafikksituasjoner oppstår, opplyser prosjektleder Richard Aase i Kystverket.

Siste nytt