Publisert: , Oppdatert:

Gjennomgår alle farledene i landet

7176 kilometer med hovedleder, og 12 085 kilometer med bileder langs hele norskekysten skal gjennomgås systematisk. Målet for gjennomgangen er å se på muligheten for å merke kysten på en smartere og mer innovativ måte - tilpasset dagens og fremtidig behov.

– Totalt er det snakk om rundt 1075 hoved- og bileder som vi skal igjennom. Målsettingen med gjennomgangen er naturlig nok å gi sikrere navigasjon i ledene, fra svenskegrensen i sør til grensen mot Russland i nord, og gjennomgangen skal munne ut i en moderniseringsplan. Det vil blant annet bli gjort en vurdering av navigasjonsinnretninger som har dårlig tilstand – om de skal beholdes, vedlikeholdes, moderniseres eller fjernes, forklarer Roger Njord Svinø, avdelingsleder ved Senter for farled, fyr og merker (FFM) i Kystverket. Navigasjonsinnretninger som er fredet eller har historisk betydning skal selvfølgelig bestå.

– Målet er at Norge skal få verdens beste og mest moderne farledsoppmerking, noe som er i tråd med Kystverkets visjon om å utvikle kysten og havområdene i Norge til verdens sikreste og reneste, sier han videre.

Mange innspill

Det er Kystverkets nasjonale kompetansesenter FFM (farled, fyr og merker) som koordinerer dette prosjektet fra Ålesund. Men alle Kystverkets fem regioner (Sørøst, Vest, Midt-Norge, Nordland og Troms og Finnmark), samt rederiet skal være med på gjennomgangen.

Ressurspersonene som forestår gjennomgangen er FFMs prosjektleder, representanter fra Kystverkets loser, navigatører fra regionene  og representanter fra brukerne. Innspill fra Kystverkets brukerkonferanse 2012 og brukerundersøkelsen i 2012, med over 900 svar fra brukerne - hvorav cirka 400 forslag til forbedringer, er med i gjennomgangen.

Omfattende

Med nær på 20 000 kilometer med farleder, og cirka 22 500 navigasjonsinnretninger (fyr, lykter og andre merker) som Kystverket har ansvar for, er gjennomgangen en omfattende oppgave. Men med gode og effektiver verktøyer, samt bruk av regionenes, Kystverket rederis og fagsenterets kompetanse og kapasitet, er det satt en målsetting om å få laget til en å lagt en fornyingsplan allerede i år.

– Det er ikke alle ledene som skal gjennomgås fysisk. Alle farledene blir gjennomgått ved bruk av nautisk fagsystem, som er et godt analyse- og redigeringsverktøy. Det gir også mulighet for testing av forskjellige løsninger i simulator. Spesielt trafikkerte og belastede områder, områder som ansees som risikofylte, eller der det er særskilte behov, vil bli gjennomgått fysisk, opplyser Svinø. 

Modernisering

Parallelt med det pågående prosjektet fornyer Kystverket også sin portefølje av navigasjonsinnretninger for å bedre sikkerheten langs kysten.

– Vi har flere utviklingsprosjekter på gang som ser på effektivisering og modernisering av navigasjonsinnretninger. Det går både på effekt, montering og vedlikehold. Navigasjonsinnretningene i dag lages av komponenter som krever mindre vedlikehold og er lettere å håndtere for de som skal installere dem i felt, forklarer Svinø. 

Dataene som blir samlet inn på gjennomgangen blir fortløpende behandlet. I tillegg til dette omfatter gjennomgangen også at brukerne av kysten tar med på råd når fremtidige tiltak i farledene skal planlegges.   

Fornyingsbehov

På vegne av Kystverket utarbeidet Multiconsult en statusrapport i 2010. I den ble fornyingsbehovet estimert til 2,2 milliarder kroner for navigasjonsinnretninger.

– En viktig del av prosjektet er å legge planer for fornyingsbehovet som er på innretningene langs kysten. Dette håper vi å kunne gjøre i løpet av femårsperioden 2014 til 2019, sier Svinø.

Tilgjengeligheten for 5800 navigasjonsinnretninger med lys (fyr, lykter, lanterner, lysbøyer og radarsvarere), de tre siste årene har vært 99,7 prosent. Kystverkets mål er 99,8 prosent. Det lille avviket fra Kystverkets mål skyldes blant annet stormene Dagmar og Berit, forfall, kabelbrudd og påkjørsler.

– Fornyingsprosjektet vil på sikt påvirke denne statistikken positivt, understreker Svinø.

Farledsgjennomgangen er allerede satt i gang – og det jobber per dags dato med farleder i Midt-Norge. I samråd med Kystverkets regioner og prosjektlederen i FFM, vil det fortløpende bli utarbeidet en videre milepælsplan for farledsgjennomgangen i resten av landet.  

Kontaktpersoner:

Fakta

 • Det norske fastlandet har en kystlinje på ca 103 000 kilometer, inkludert øyer. (Kilde: Kartverket 2011)
 • Svalbard har ytterligere 9 000 kilometer strandlinje.
 • Veiledning fra navigasjonsinnretninger og elektroniske navigasjonshjelpemidler er en forutstning for å kunne navigere sikkert langs norskekysten. 
 • Kystverket drifter og vedlikeholde cirka 21 000 innretninger for navigasjonsveiledning.
  Dette omfatter (viser type og antall):
  - Båke - 241
  - Stake - 1813
  - Jernstenger- 12 415
  - Varder - 983
  - Lanterner - 3193
  - Fyrlykter - 1933
  - Lysbøyer - 163
  - HIB (hurtigbåtmerker med indirekte belysning) -  951
  - Indirekte belysning - 213
  - Racon - 76
 • I tillleg er drøyt 110 av de klassiske fyrstasjonene i drift som navigasjonsinstallasjoner.

(Oppdatert februar 2016) 

Kystinfo kart

Tillitsvalgte og direktører i losforbundet og kystverket

Siste nytt