Publisert: , Oppdatert:

Nedgangen fortsetter i antallet ulykker for lospliktige seilaser

Antallet lospliktige seilaser økte med 1,9 prosent fra 2011 til 2012. Til tross for økningen sank det totale antallet ulykker for denne typen seilaser fra 20 til 15 i samme periode.

I 2012 ble gjennomført 100 213 lospliktige seilaser. I løpet av året ble det registert 15 ulykker for denne typen seilaser (Illustrasjonsfoto)
I 2012 ble gjennomført 100 213 lospliktige seilaser. I løpet av året ble det registert 15 ulykker for denne typen seilaser (Illustrasjonsfoto)

Dermed fortsetter den positive utviklingen fra foregående periode. Fra 2010 til 2011 økte antallet lospliktige seilaser med 4,6 prosent, mens det totale antallet ulykker sank fra 33 til 20 i samme periode.

Kystverkets oversikt og statistikk viser at det i 2012 ble gjennomført 100 213 lospliktige seilaser. Det er en økning på 1842 seilaser fra 2011. Lospliktige seilaser omfatter seilaser med los om bord, seilaser der navigatør har farledsbevis, samt seilaser med dispensasjon fra losplikten.

Den største gruppen av lospliktige seilaser er for navigatører med farledsbevis, som fra 2011 til 2012 har økt med 3077 seilaser, fra 50 225 til 53 328 seilaser. Seilaser med los om bord har hatt en nedgang på 455 i samme periode, fra 44 967 til 44 522.

Omregnet viser tallene at det i 2012 var en ulykke i 0,015 prosent av seilasene. Det vil si at det ble gjennomført 6 681 lospliktige seilaser mellom hver ulykke.
 
Delt opp i de forskjellige kategoriene seilaser viser tallene følgende (tre siste år):

Type 2010 2011 2012
Med los om bord 10 5 3
Navigatører med farledsbevis 23 15 12
Seilaser med dispensasjon 0 0 0

De tre ulykkene med los i 2012 er én grunnstøting og to kontaktskader med kai. I 2011 var det registrert fem ulykker med los; fire grunnstøtinger og én kontaktskade med kai.

Ingen av ulykken kan føres tilbake på svikt eller mangler hos lostjenesten.
 
De 12 ulykkene med navigatør med farledsbevis om bord i 2012 var ni grunnstøtinger, to kontaktskader med kai og én kollisjon. I 2011 var det registrert 15 ulykker med navigatør med farledsbevis av typen grunnstøtinger (11), kontaktskade med kai (3) og kollisjon (1).

– Det er svært positivt at trenden med en nedgang i antall ulykker fortsetter. Dette er lave tall som underbygger at sjøtransporten i Norge er en trygg transportform. Vi ser imidlertid at det fortsatt er uforholdsmessig mange grunnstøtinger med bruk av farledsbevis, så vi vil videreføre arbeidet med ytterligere å øke kvaliteten på denne ordningen, sier sjøsikkerhetsdirektør Arve Dimmen i Kystverket.

– Vi vet også at marginene ofte er små i forhold til at det kan skje alvorlige ulykker, så det er viktig med fortsatt høyt fokus på det forebyggende sjøsikkerhetsarbeidet, sier Dimmen videre. Siste nytt