Publisert: , Oppdatert:

99,69 prosent oppetid for navigasjonsinnretninger i 2012

For de 5800 navigasjonsinnretningene som Kystverket har langs kysten av Norge, var oppetiden på 99,69 prosent i 2012.

Tre typer navigasjonsinnretninger i ett: HIB (Hurtigbåtmerke med indirekte belysning), fyrstasjon og lykt. (Illustrasjonsfoto: Rune Kristiansen)
Tre typer navigasjonsinnretninger i ett: HIB (Hurtigbåtmerke med indirekte belysning), fyrstasjon og lykt. (Illustrasjonsfoto: Rune Kristiansen)

Tilgjengelighetsstatistikken ved overgangen fra 2012 til 2013 for fyr, lykter, lanterner, lysbøyer og radarsvarere eid av Kystveket var 99.69 prosent, mens tallene for innretninger eid av andre enn Kystverket var 99.38 prosent.

– Betydelige skader forårsaket av uværet som herjet kysten mot slutten av året 2011, med stormene ”Berit” og ”Dagmar”, må ta sin del av skylden for noe redusert tilgjengelighet i oversikten for hele året. En annen årsak til skader på installasjonene er påkjørsel av fartøy. Kystverket har stor fokus på å nå målene på oppetid/ tilgjengelighet, og vi jobber målrettet for å nå disse, forklarer Roger Njord Svinø, avdelingsleder ved senter for farled, fyr og merker i Kystverket (FFM).

Alle i én kategori

Det er FFM som samler inn og rapporterer tilgjengelighetsstatistikken (slukkestatistikk), for navigasjonsinnretninger eid av Kystverket og andre.

IALA (International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities) deler navigasjonsinnretninger inn i tre kategorier, hvorav anbefalingene for kategori én er 99.8 prosent, kategori to er 99 prosent, og for kategori tre 97 prosent. Kystverket har satt målene til oppetid for alle sine navigasjonsinnretninger til 99,8 prosent.

– Vi har med andre ord valgt å klassifisere alle våre innretninger som kategori 1. I hovedsak faller de innretningene som gir navigasjonsveiledning med lyssignal eller annet signal i hoved- og biledene i denne kategorien, herunder også de innretningene som gir landkjenning, sier Svinø.

Strengere krav enn IALA

Den operative oppetiden for innretningene er beregnet på grunnlag av data fra slukkearbeidsordre utstedt av regionkontorene eller Kystverket Rederi. Datakvaliteten avhenger av om alle slukninger er korrekt registrert med arbeidsordre i FDV-systemet (Forvaltnings-, drifts- og vedlikeholds-systemet).

Slukkeperioden blir beregnet på bakgrunn av ”tent dato - slukket dato + 1” – altså at når tent dato og slukket dato er like, blir det beregnet som et slukkedøgn.

Anbefalingene fra IALA regner tilgjengeligheten målt over tre år. Minimumskravet til IALA er at ingen individuelle navigasjonsinnretninger skal være mindre tigjengelig enn 95 prosent - målt over tre år.

– I Kystverket har vi i praksis lagt egne, interne krav. Disse er strengere, og måler tilgjengeligheten på alle AtoN basert på kategori 1 og gjennom ett år. Ikke målt over tre år, som er anbefalingene fra IALA. Kystverket ligger dermed godt innenfor det som blir krevd av Fiskeri- og Kystdepartementet, ved å være i samsvar med internasjonale retningslinjer, forklarer Svinø.

Navigasjonsinnretninger eid av Kystverket

År Innretninger Slukninger Slukkedøgn Tilgjengelighet
2009 5517 786 6979 99,65
2010 5655 694 6105 99,70
2011 5739 807 6380 99,70
2012 5800 750 6616 99,69

Fakta

International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (IALA)

  • Internasjonal, ikke-statlig, teknisk organisasjon som arbeider for å harmonisere maritime tjenester og maritim infrastruktur og utvikle internasjonale retningslinjer og standarder.
  • Organisasjonen gir ansvarlige myndigheter, produsenter og konsulenter innen maritime tjenester og infrastruktur mulighet til å utveksle erfaringer og resultat.
  • I IALAs tekniske komiteer møtes eksperter fra hele verden med formål å utvikle felles standarder og retningslinjer. Kystverket deltar aktivt i flere av IALAs komiteer og forum som utfører arbeid av faglig og strategisk betydning for Kystverket
  • Norge er i tillegg representert i IALAs øverste råd (IALA Council) ved kystdirektøren. Kystverket leder også Pilotage Authority Forum.

Relaterte dokumenter

Siste nytt