Publisert: , Oppdatert:

Avgiftssatser for 2013

Fiskeri- og kystdepartementet vedtok nylig å redusere losavgiftene for 2013 med to prosent. Vedtatte avgiftssatser varierer noe fra Kystverkets høringsforslag.

Mens Kystverket foreslo en reduksjon av losingsavgiften på vel tre prosent og at losberedskapsavgiften forble uendret med en gjennomsnittlig endring på to prosent, ble det vedtatt å redusere både losingsavgiften og losberedskapsavgiften med to prosent. Sikkerhetsavgiftene økes med tre prosent i gjennomsnitt for lønns- og prisstigning.

Årsavgiftene betales i fire kvartalsfakturaer. Fakturerte årsavgifter for losberedskapsavgift 2013 vil bli kreditert i 1. kvartal og ny faktura med lavere beløp vil bli utstedt som følge av at losberedskapsavgiften nå blir to prosent lavere enn foreslått. Fakturaene for 2.-4. kvartal vil bli med satser og beløp, men faktura for 1. kvartal er allerede sendt ut og vil bli korrigert så snart som mulig i januar.

Kystavgiften utgår

Kystavgiften ble avviklet ved årsskiftet. Også nytt i 2013 er at fartøy som har bestilt los må bekrefte avgangstidspunktet senest to timer før avgang. Fartøy som ikke gir en slik bekreftelse må betale en bestillingsavgift på kr 1.500,-.

Lospliktige fartøy som skal oppfylle losplikten ved å seile på farledsbevis må oppgi hvilket farledsbevis som skal anvendes for seilasen i meldingen i meldingssystemet SafeSeaNet Norway. Manglende opplysning om farledsbevis som skal benyttes vil fra 2013 medføre en administrasjonsavgift på kr 1.500,-.

Ny forskrift om sikkerhetsavgift

De fire tidligere forskriftene om sikkerhetsavgift er 1. januar slått sammen til en felles forskrift. Den eneste reelle forskjellen er at fartøy som har ytterligere seilas innenfor området til Horten og Kvitsøy sjøtrafikksentraler skal betale 1/4 sikkerhetsavgift hver gang fartøyet anløper kai, fortøyningsplass eller anker.

Relaterte dokumenter

Siste nytt