Publisert: , Oppdatert:

Beredskapsvakta i jule – og nyttårshelga

I jule- og nyttårsuka mottok og behandlet Kystverkets beredskapsvakt 18 henvendelser. Av dem kan nevnes grunnstøting, drivende gjenstander til fare for sjøferdsel, to hendelser på landeveien og to hendelser offshore.

Kystverket driver døgnkontinuerlig arbeid for å forebygge uønskede hendelser med akutt forurensing både på land og sjø. Kystverkets beredskapsvakt håndterer dette arbeidet - dag og natt. Den desidert største hendelen i jula var diesellekkasjen ved Sjursøya.

Diesellekkasjen ved Sjursøya i Oslo

Norske Shell hadde selv ansvar for å håndtere situasjonen, da et rørbrudd forårsaket at 334 476 liter olje, i alt vesentlig diesel, på AS Norske Shells tankanleggsområde på Sjursøya i Oslo. Utslippet ble oppdaget tidlig om morgenen 27.12., og det ble etter hvert klart at lekkasjen hadde startet dagen før. Shell iverksatte umiddelbare tiltak for å stanse utslippet, samt tiltak for å fastslå hvor utslippet hadde tatt veien og for å begrense spredning og skader på ytre miljø. Konsulenter ble engasjert for å bistå operativt og i planlegging og gjennomføring av videre tiltak. Oslo brann- og redningsetat bistod også med utstyr.

Kystverkets har gitt Shell pålegg om spesifiserte oppfølgingstiltak, og er i løpende dialog med selskapet for å føre tilsyn med at kravene imøtekommes. Kystverket er også i dialog med fylkesmannens miljøvernavdeling med tanke på innhenting av informasjon om ytre miljø i området.

– Kystverkets inntrykk så langt er at Shell har iverksatt adekvate tiltak med tanke på å hindre og begrense skadene som følge av utslippet - dvs. at tiltakene er rimelige vurdert ut fra det betydelig potensialet for skader og ulemper som utslippet representerer, sier Ingrid J. Lauvrak, vaktleder ved Kystverkets beredskapssenter.

Kystverkets beredskapsvaktlag offentliggjør sine ukesrapporter hver uke hele året.

Siste nytt