Publisert: , Oppdatert:

Fjernet eierløst blåskjellanlegg

Kystverket måtte nylig fjerne et eierløst blåskjellanlegg nord for Stavanger. Det 250 meter lange anlegget utgjorde en fare for skipstrafikken i området.

– Anlegget stod i fare for å slite seg og drifte ut i skipsleia. Siden dette er et område med mye hurtigbåttrafikk, valgte vi å fjerne anlegget for å være føre var, opplyser seniorrådgiver Johan Sørensen i Kystverket Vest.

Anlegget som lå ved Sandvigå i Rennesøy kommune er konkursrammet og har stått uten eiertilsyn over lengre tid.

Et risikomoment

Eierløse blåskjellanlegg er et risikomoment for skipstrafikken dersom de sliter seg. I dag må eiere av nye oppdrettsanlegg stille økonomisk garanti for fjerning av anlegget ved en eventuell konkurs, men dette gjelder ikke de eierløse anleggene som ble etablert før krav om økonomisk garanti kom på plass. I Rogaland er det i dag rundt 10 konkursrammede blåskjellanlegg som er forlatt uten tilsyn.

─ Eierløse blåskjellanlegg er en stor utfordring siden de før eller siden kan slite seg og komme på rek. Det er derfor viktig at vi får fjernet anleggene før de utgjør en fare for skipstrafikken, sier Sørensen.

Planlegger pilotprosjekt

Kystverket og Fiskeridirektoratet etablerte i 2012 en arbeidsgruppe som skal utrede og komme med forslag til fjerning av konkursrammede og eierløse blåskjellanlegg langs hele kysten.

Siste nytt