Publisert: , Oppdatert:

Forsinkelser på levering av OV ”Skomvær”

Leveringen av Kystverkets neste fartøy, OV ”Skomvær”, blir forsinket etter at en del teknisk utstyr ble ødelagt under slep fra skrogleverandøren i Riga.

Etter planen skulle Kystverkets nye multifunksjonelle fartøy overlevers fra Fitjar mekaniske verksted i vår, men det ser nå ut til at fartøyet ikke blir klart for drift før etter sommeren.

Det nye fartøyet, som skal hete OV ”Skomvær”, er samme type multifunksjonelle fartøy som OV ”Utvær”. ”Utvær ble døpt i august i fjor, og går i dag i tjeneste med vedlikeholdsoppdrag på installasjoner på strekningen Egersund til Stad.

Vannskader på utstyr

Kystverket ble orientert av Fitjar mekaniske verksted om hendelsen som fører til forsinkelse i leveringen. Under slepet fra skrogleverandøren i Riga til utrustningsverftet i Norge kom det vann inn i lasterom og tilstøtende rom der teknisk utstyr var lagret og montert.

Omfanget og konsekvenser er ikke kartlagt i detalj enda, men Kystverket er informert om at det lagrede utstyret er skadet. Dette må nå erstattes. Skadene vil med andre ord føre til forsinkelser på levering av fartøyet, tilsvarende perioden det tar å skaffe nytt teknisk utstyr, og det er altså mye som tyder på at OV ”Skomvær” ikke blir driftssatt før etter sommeren.

Drift som normalt

– Det er selvfølgelig tris å få utsettelse på leveringen av nytt og bedre fartøy. For Kystverkets del betyr dette forskyvelse i utfasingen av eldre fartøy med noen måneder. Vi vil likevel få utført vedlikeholdarbeide på fyr og merker som normalt i perioden, men må nok belage oss på enkelte justeringer i disponeringsplanen, forklarere daglig leder Sven Martin Tønnessen i Kystverket Rederi.

– Våre planlagte aktiviteter og prosesser for fartøy nummer tre og fire i fornyelsesplanen vil selvsagt ikke bli påvirket av denne hendelsen. Det forberedende arbeidet i 2013 for dette vil gå som planlagt, sier han videre.

Siste nytt