Publisert: , Oppdatert:

Forurenser må betale for oljevernaksjonen

Containerskipet Godafoss gikk på grunn utenfor Hvaler i Østfold 17. februar 2011. Nå har Kystverket på vegne staten sendt et refusjonskrav på om lag 88 millioner til ansvarlig forurenser.

Når det oppstår en hendelse som forårsaker akutt forurensning eller fare for slik forurensning, forskutterer staten kostnadene på vegne av ansvarlig forurenser. Disse må ansvarlig forurenser betale tilbake. Staten forskutterer også kommunenes utgifter. Arbeidet med disse kravene i etterkant av aksjonene krever derfor et utstrakt samarbeid mellom Kystverket og kommunene. I forbindelse med ”Godafoss”- aksjonen var hele seks interkommunale utvalg mot akutt forurensning (IUA) involvert i dette arbeidet.

-          Kystverket vil gjerne understreke at samarbeidet med kommunene som ble berørt av ”Godafoss”- hendelsen, har vært svært godt, sier Kystverkets beredskapsdirektør Johan Marius Ly.

Med utsendelsen av Godafoss- kravet er nå alle statens krav etter større aksjoner de siste årene sendt ut. I løpet av 2012 fikk staten refundert i overkant av 27 millioner kroner. Dette gjaldt blant annet oljevernaksjonen etter grunnstøtingen til lastefartøyet ”Crete Cement” i 2008. I tillegg er det forhåndsinnbetalt til sammen 300 millioner kroner knyttet til de store statlige aksjonene etter forlisene til fartøyene ”Server” og ”Full City” i påvente av en endelig avslutning i sakene.

 

Siste nytt