Publisert: , Oppdatert:

Ny forskrift om kommunal beregning og innkreving av kai-, vare- og passasjeravgift

Fra den 01.01.2013 gjelder en ny forskrift til havne- og farvannsloven, om kommunenes beregning og innkreving av kai-, vare- og passasjeravgift. Forskriften finnes på Lovdata under sentrale forskrifter til havne- og farvannsloven.

Forskriften gjelder kun for de kommuner som har fått tillatelse til å innkreve slike havneavgifter etter havne- og farvannsloven § 42 sjette ledd. Hovedregelen i havne- og farvannsloven er at kostnadene kommunene har til havnedrift og til å sikre fremkommelighet og sikkerhet i kommunens sjøområde for øvrig, skal dekkes gjennom vederlag (alminnelig prising) og anløpsavgift. Havne- og farvannsloven § 42 sjette ledd åpner for at departementet etter søknad kan gi tillatelse til at en kommune dekker kostnader og utgifter til kommunal havnedrift gjennom havneavgifter.

Spørsmål om den nye forskriften kan rettes til
seniorrådgiver Kristin Frotvedt på telefon 70 23 11 07 eller e-post, kristin.frotvedt@kystverket.no.

Siste nytt