Publisert: , Oppdatert:

Undersøkelse om EUs e-Freight initiative

Ønsker du å være med å bedre rammene for godstransporten i Europa?

EU-kommisjonen gjennomfører for tiden en undersøkelse om det såkalte e-Freight initiative, som har som mål å skape gode rammevilkår for godstransporten, og slik bidra til økonomisk vekst i Europa.

Siste frist for å svare på undersøkelsen er 17. januar 2013.

Siste nytt