Publisert: , Oppdatert:

Ta hensyn til sjøs – avpass farten!

- Kjører du i 60 kilometer i timen med familien i bilen din – uten at dere bruker sikkerhetsbelte?, spør kystdirektør Kirsti Slotsvik. Hun mener folk må bruke samme fornuften når de ferdes på sjøen som når de kjører på vegene.

I fjor omkom 30 personer i forbindelse med bruk av fritidsbåt, noe som er det laveste tallet på fem år. Likevel er det et høyt tall. De fleste (25 av 30) omkom ved bruk av åpne båter.

– Selv om statistikkmaterialet vi har tilgang til ikke sier noe konkret om det, vet vi at i flere av disse ulykkene har fart vært en medvirkende årsak til at ulykken inntreffer, forklarer kystdirektør Kirsti Slotsvik.    

De siste dagene er det også kommet frem at antallet ulykker til sjøs med fritidsbåt har vært uforholdsmessig stor til nå i sommer.

#umistelig

For å få opp folks bevissthet om å ferdes trygt på og langs kysten, samt verne om det flotte kystlandskapet vi har i Norge, har Kystverket satt i gang en kampanje på sosiale medier: #umistelig.   

– I det drar vi folks tanker mot det som er umistelig. Det være seg de vi er glade i, den flotte kysten, fjord og fjell, stille dager på sjøen, sommerminner eller hva det måtte være. Folk kan ta bilde, og publisere det på Instagram med hashtaggene #umistelig og #kystverket. Så er de med i en ukekonkurranse. Men det viktigste er likevel å få folk til å tenke over hva som er umistelig for dem selv, forklarer Slotsvik.     

Fart dreper – også til sjøs

Konkret ber kystdirektøren folk tenke over de kreftene som er i sving når man er i båt, og når farten er stor.  

– Ville du ha kjørt i 60 kilometer i timen med familien i bilen din – uten å bruke sikkerhetsbelte? I båt bruker du ikke sikkerhetsbelte, men å kjøre i opp mot 32 knop gjøres ofte – uten en gang å reflektere over farene. Det bør du kanskje? påpeker hun.

Og understreker noe som burde være en selvfølge:

– Vi må tenke på at fart dreper – også til sjøs!

Vis hensyn

Sikkerhet til sjøs handler om å ta hensyn, både til seg selv og til andre. Fart dreier seg ikke utelukkende om å begrense dødsfall og skader. Det dreier seg også om å ta hensyn til andre som er på sjøen, og å ta ansvar for at det skal bli gode opplevelser for alle.

– Lovverket sier faktisk at man skal ta hensyn. Der står det blant annet at fartøyer skal utvise forsiktighet, og avpasse farten etter størrelsen på fartøyet, konstruksjon, manøvreringsevne og forholdene i farvannet. Dette for at det ikke skal lage bølger, eller at man skal risikere å forårsake skade eller fare for skade på personer. Og det gjelder både badende, andre fartøyer, strandlinjer, kaier, akvakulturanlegg eller andre ting i omgivelsene, opplyser kystdirektøren.  

Det er den enkelte kommune som fastsetter de lokale fartsforeskriftene for sine områder.

– Men Kystverket er klar i sine anbefalinger om at innenfor 50 meter fra land, øyer holmer og skjær bør fartsbegrensningen være på fem knopp – altså for typiske innaskjærsområde, områder nært kaier, badeplasser, rekreasjonsområder og lignende, forklarer Slotsvik.

Bruk flyteplagg!

Tallene over omkomne i fritidsbåtulykker de senere årene viser at over halvparten av de omkomne ikke brukte flytevest. Sjøfartsdirektoratet påpeker at bruk av flytevest er det enkelttiltaket som har størst effekt når det gjelder å redde liv.

– Det er påbudt å ha nok flytevester til alle som er om bord, og når vi vet at flyteplagg redder liv bør det være en selvfølge at disse brukes, mener kystdirektøren. 

I mer enn en fjerdedel av dødsfallene med fritidsbåt i fjor, hadde de omkomne promille i blodet. I tillegg viser statistikken at nesten ingen av disse heller hadde flytevest. 

– Å kombinere alkohol og bilkjøring er noe man ikke ville vurdere en gang. Spesielt ikke med familien og/eller venner i bilen. Men på sjøen gjøres dessverre andre vurderinger. Trygg ferdsel på sjøen, for seg selv og andre, handler i det store og hele om å bruke båtvett, unngå rusmidler, bruke flytevest og å avpasse farten. Har man dette med seg skaper man gode minner, og tar vare på det som er umistelig, avslutter kystdirektør Kirsti Slotsvik.

Fakta

#umistelig

  •  #umistelig er en kampanje i regi av Kystverket, der målet er å nå ut til fritidsbåtførere og rette fokus mot trygg ferdsel til sjøs: Du er umistelig - bruk redningsvest og tilpass farten.
  • I fjor omkom 28 personer i forbindelse med bruk av fritidsbåt. 
  • Menn er overrepresentert i dødsstatistikken ved bruk av fritidsbåt. Hele 27 av 28 omkomne i 2014 var menn. 60 prosent av de omkomne er menn over 40 år.
  • Derfor har Kystverket et særlig fokus på menn over 40 år.
  • Med Facebook-kampanjen #umistelig ønsker vi ved hjelp av digitale postkort å minne pappaer, bestefedre og andre båtfolk om at de er umistelige, og derfor bør være forsiktigere på sjøen.
  • Ta bilde av den som er umistelig for deg, og last det opp i #umistelig-appen på Facebook. Lik, kommenter og del!
  • Du kan også publisere bilder på Instagram med hashtagen  #umistelig 

Siste nytt