Publisert: , Oppdatert:

Træna havn foran skjema

Arbeidet med nye Træna Havn går fort framover. Kystverket forventer å ferdigstille prosjektet i februar 2014.

På tross av mange utfordringer i Træna Havn, har arbeidene hittil gått meget bra. Gode rutiner, gode varslingssystemer, og et meget godt samarbeid med Sjøsetbruket - og ikke minst med VTS Vardø, har hatt stor betydning for framdriften i prosjektet. Byggingen av den ene moloen er kommet ganske langt, selv om den foreløpig er under havflaten. Sjeteen er ferdig, og innfylling av gravemasser pågår nå for fullt.

Bursholmen forsvinner

Bursholmen, som ligger midt i havna, er snart bare en haug med stein som skal lastes opp og brukes i moloene.

Det er mange utfordringer på et såpass stort anlegg, og en av dem er sprengning inntil Sjøset-kaia. Sprengning medfører alltid en viss risiko, men sømboring og små salver vil være løsningen på denne utfordringen.

Også vær og vind kan gi svært tøffe forhold så langt ute i havgapet. På tross av dette har det vært lite arbeidsstans på grunn av været.

Stor molo

Etter ferien starter arbeidene med den andre moloen i Stongholmsundet. Denne blir 268 meter lang og rommer ca. 63000 m3 stein. Samtidig kommer steinbruddet på Hakksholmen i gang. Her skal det tas ut dekkstein, som brukes til plastring på begge moloene.

Totalt skal det mudres og sprenges ca. 200 000 m3 fast masse fra havnebassenget i Træna havn, og dybden vil etter utført arbeide være -9,3m.

Tidsramme for kontrakten er 30 august 2014, men forventet ferdigstillelse er februar 2014.

Fakta

Bakgrunn

Træna er ei øykommune i Nordland som består av 418 øyer, holmar og skjær 4–5 mil ut frå fastlandet. Busettinga på Træna har alltid vore tufta på fiske og fiskeindustri. Sidan 1970–1980-tallet har også fiskeoppdrett blitt ein del av næringsgrunnlaget. Fiske, fiskeindustri og fiskeoppdrett utgjer over 60 % av næringsgrunnlaget og sysselsettinga i Træna kommune.

For fiskerikommunen Træna er det å ha tidsmessige og funksjonelle hamnefasilitetar derfor særs viktig. På grunn av manglande djupne og dårlege manøverforhold har ein i dag problem med å få frakta ut produkt til og frå store næringsaktørar i kommunen, med omsyn til dei krava ein i dag har til hastigheit og frekvens.

Siste nytt