Publisert: , Oppdatert:

Tilfredsstiller kravene til oppetid for navigasjonsinnretninger

Kystverket hadde en oppetid på 99,82 prosent på sine navigasjonsinnretninger i de første fire månedene av 2013. Det innenfor de kravene som settes av Fiskeri- og kystdepartementet, og samtidig en økning i oppetiden på 0,13 prosent sammenlignet med 2012.

– Det er noen små variasjoner fra region til region, men totalsummen viser at Kystverket har en oppetid på sine fyr, lykter, lanterner og lysbøyer på 99,82 prosent i første tertial i år. For samme periode i fjor var resultatet 99,6 prosent, forklarer Roger Njord Svinø, leder for Senter for farled, fyr og merker i Kystverket.

Tallene for hele fjoråret viste en oppetid på 99,69 prosent for de 5800 navigasjonsretningene med lys som Kystverket har langs kysten.

Kravet fra Fiskeri- og kystdepartementet er at navigasjonsinnretningene skal ha en oppetid på minimum 99,8 prosent. Dette er også strengere enn kravene International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (IALA) har totalt for navigasjonsinnretninger. De sier at ingen individuelle navigasjonsinnretninger skal være mindre tigjengelig enn 95 prosent - målt over tre år.

Kravene til tigjengeligheten som IALA definerer, er delt inn i tre kategorier, med forskjellige mål. Kystverket har valgt at alle navigasjonsinnretninger med lys skal følge kategori 1, som har det strengeste krav til tilgjengelighet, med 99.8 prosent.

Relaterte dokumenter

Siste nytt