Publisert: , Oppdatert:

Vil avdekke meir ulovleg fiske

Regjeringa vil styrke analyse- og overvakingsmiljøa i nord.

Nyheiten blei presentert under BarentsWatch sin eittårsmarkering i Tromsø. Her kom det fram at regjeringa vil etablere ei analyseeining som skal følgje internasjonal skipsfart i Vardø. Dette som ein ny del av sjøtrafikksentralen.

- Analyseeininga i Vardø skal følge internasjonal skipsfart for å avdekke ulovleg fiske og transport av ulovleg fanga fisk. I tillegg skal eininga etter kvart medverke i arbeidet med hamnesikkerheit og med å avdekke ulovleg transport av farleg gods, seier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Analysearbeidet i Vardø vil gjennom overvakinga også vere viktig for å avdekke og stanse ulovleg transport av miljøfarleg gods.

Les meir på Barentswatch sine sidar

Siste nytt