Publisert: , Oppdatert:

Feiret åpning av ny fiskerikai i Kalvåg

Kystverket tok 6. mai del i åpningen av ny kai i Kalvåg fiskerihavn i Bremanger kommune, Sogn og Fjordane. Fiskerikaien er en del av kommunens satsing på å bygge ut infrastrukturen i Kalvåg fiskerihavn.

Kystverket har gitt tilskudd på over 19 millioner kroner til den nye fiskerikaien som har en total lengde på 139 meter. Tilskuddet har fordelt seg på to byggetrinn og er finansiert over statsbudsjettet.

─ Det statlige tilskuddet til utbyggingsprosjektet er et av de største økonomiske bidragene som er bevilget til et enkeltstående fiskerihavnetiltak over statsbudsjettets tilskuddsordning, sier senioringeniør Rita Svendsbøe i havne- og farvannsavdelingen i Kystverket Vest.

Stor nytteverdi

Det er i dag stor pågang av fiskefartøyer i havna som har behov for kaiplass, spesielt i forbindelse med levering av fisk ved fiskemottaket på Kalvøya. I tillegg er det mangel på ligge- og ventekaier for den hjemmehørende fiskeflåten i Kalvåg.

Flere utbedringstiltak

I Nasjonal transportplan er det videre foreslått å sette av 68 millioner kroner til utbedringstiltak i den eksisterende fiskerihavna.

─ Avhengig av bevilgninger, planlegger Kystverket å bygge en ny skjermingsmolo og utdype innenfor havneområdet i tidsperioden 2018-2023, opplyser Svendsbøe.

Styrker næringen

Fiskerihavnetiltaket er nødvendig for å kunne opprettholde og videreutvikle Kalvåg som en funksjonell og fremtidsrettet fiskerihavn. Det er ønskelig å kunne tilby en god og effektiv havn for både den lokale fiskeflåten og for fremmedbåter. Utbedringene i havneområdet skal bidra til å styrke den maritime næringsklyngen i kommunen og i regionen. 

Den nye kaien ble 6. mai offisielt åpnet av Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Siste nytt