Publisert: , Oppdatert:

Dialog om havnesikringsarbeidet

27. februar hadde Kystverket sitt årlige møte med de godkjente sikringsorganisasjonene (RSO) i havnesikringsarbeidet. Roller, samarbeidsformer og informasjon om de nye havnesikringsforskriftene, var noen av temaene som ble tatt opp.

Gjennom FN og EU er Norge forpliktet til å følge internasjonalt regelverk for havnesikring. Regelverket stiller en rekke krav til havneterminaler og skip. Hovedformålet er å beskytte havner og skip som anløper disse mot eventuelle terrorhandlinger. 

RSO’er er virksomheter som er godkjente av Kystverket til å utarbeide sårbarhetsvurderinger og sikringsplaner for havner og havneterminaler etter havnesikringsforskriften. RSO’ene er delegert disse oppgavene fra Kystverket. Dermed er det de som har den praktiske dialogen med havnene, og bidrar på sin måte således til at regelverket blir satt ut i livet.
- Dette møtet gir anledning til nyttig dialog med en viktig samarbeidspart, sier Kystverkets Gry K Lunde. 

RSO’ene signaliserte, på sin side, at det er bra å få dele sine erfaringer med Kystverket og andre RSO’er.  RSO’ene kom med konkrete innspill om utfordringer som de møter i sitt arbeid ved havneterminalene, og erfaringer som er nyttig å ta med i det videre arbeidet. Kystverket ga på sin side tydelige signaler om sine forventninger og fikk gitt svar på en rekke spørsmål som RSO’ene hadde.

I Norge er det i dag 11 ulike selskaper som er godkjente som RSO’er. De fremmøtte signaliserte at det var stor nytte i dialogen, og foreslo å gjøre møtene halvårlige. Neste møte vil bli allerede før sommeren. Da vil Kystverket kalle inn til opplæring i de nye havnesikringsforskriftene, som mest sannsynlig vil tre i kraft fra 1. juli 2013.  

Her er finner du liste over de godkjente RSO'ene

Siste nytt