Publisert: , Oppdatert:

Ingen fare for oljeutslipp fra U-486

Kartleggingen som Statoil gjorde av ubåtvraket U-486 viser at vraket har svært store skader. Det er derfor lite sannsynlig at ubåtens bunkerstanker er intakte og innebærer noen fare for oljeutslipp.

Det har lenge vært kjent at ubåtvraket har ligget i dette området utenfor Fedje, og under kartleggingen som Statoil gjennomførte i mars i år ble posisjonen bekreftet. Kystverket har derfor ikke til hensikt å gjennomføre ytterligere tiltak på dette vraket.

Ikke farlig last

U-486 var ikke konstruert for å transportere last i motsetning til ubåt U-864, og det er derfor ingen fare for at vraket inneholder kvikksølvbeholdere. Ubåten ble torpedert av et engelsk marinefartøy mot slutten av andre verdenskrig og hele besetningen på 48 mann omkom under angrepet.

Er kartlagt

Mot slutten av 90-tallet ble alle skipsvrak i norsk farvann som var sunket etter 1914 og større enn 50 meter, kategorisert i en vrakdatabase som identifiserte skipsvrak som kunne inneholde olje og derfor kunne medføre fare for akutt forurensning. U-486 er inkludert i denne vrakdatabasen som vil nå oppdateres med nøyaktig posisjon og et identifisert skadeomfang.

U-486  ble senket 12. april 1945 i Fedjeosen av en britisk u-båt. 48 mennesker mistet livet da båten ble torpedert.

Siste nytt