Publisert: , Oppdatert:

Nye regler om merking for eksisterende akvakulturanlegg

Forskrift 19. desember 2012 nr. 1329 om farvannsskilt og navigasjonsinnretninger trådte i kraft 1. januar i år. Den stiller nye krav til merking av akvakulturanlegg.

Forskriften viderefører i stor grad de tidligere kravene til merking av akvakulturanlegg, men på noen punkter er det gjort endringer. Dette er:

  • Indirekte belysning / flomlys av anlegget kan ikke lenger erstatte gult lyssignal på ytterpunktene.
  • Synkronisering av gule lyssignal på anlegget.

Endringene skyldes at anlegg med gult lyssignal på ytterpunktene som er synkronisert, er bedre synlig enn der hvor lyssignalene ikke er synkroniserte. Sjøfarende blir i stand til å danne seg et bedre bilde av anleggets omkrets når lysene er synkronisert.

Tilsvarende viser erfaring at indirekte belysning / flomlys av anlegg ikke alene er tilstrekkelig for at de skal være godt synlige. Indirekte belysning vil ikke alltid kunne gi et godt bilde av anleggets omkrets. Et akvakulturanlegg tar opp et større område enn selve produksjonsdelen av anlegget. Det omkringliggende området blir lite synlig uten lyssignal fra ytterpunktene. Det settes derfor krav til at det også skal være ytterpunktbelysning på anlegg med indirekte belysning.

Akvakulturanlegg skal oppdatere merkingen i henhold til de nye kravene innen 1. januar 2014.

For nærmere informasjon om endringene ta kontakt med Kystverket i din region.

Siste nytt