Publisert: , Oppdatert:

U-864: Oljefjerningen avsluttes

Kystverket har nå kontrollert alle dieseltanker mellom profilskroget og trykkskroget på U-864, og det er gjennomført tømming av 3 tanker som var intakte. Det er fjernet om lag 1000 liter ren olje fra ubåtvrakdelene.

Avansert utstyr har vært i bruk under oljefjerningen på U-864. (Foto: Kystverket)
Avansert utstyr har vært i bruk under oljefjerningen på U-864. (Foto: Kystverket)

Fjerning av olje fra U-864 avdekket at de fleste tankene var punktert, blant annet som følge av korrosjon. Kystverket antar derfor at olje er lekket gradvis ut av vraket siden torpederingen i 1945. Det vil fortsatt kunne være mindre mengder olje igjen i vrakdelene.

MV "Skandi Skolten" vil avslutte undersøkelsene på U-864 med en kontroll av stålplater og sveiseskjøter de neste dagene.

Forprosjekt
All innsamlet data fra U-864 i januar og under oljetømmingen vil danne grunnlag og benyttes i planlegging av den avsluttende tilstandskontrollen på eventuelle kvikksølvbeholdere som skal gjennomføres i løpet av sommeren 2013.  

Kystverket vil mot slutten av 2013 overlevere den detaljerte forprosjekteringen til Fiskeri- og kystdepartementet. Dokumentasjonen skal deretter underlegges en ekstern kvalitetssikring forut for et politisk vedtak om endelig miljøtiltak for håndtering av kvikksølvforurensingen fra U-864.

 

 

 

Siste nytt