Publisert: , Oppdatert:

Entreprenør klar for utbyggingen av Myre havn

Kystverket har inngått kontrakt med entreprenørselskapet Per Aarsleff AS, som skal utføre utbyggingen av Myre havn i Vesterålen. Kystverket forventer anleggsstart i november 2013.

Per Aarsleff AS er et dansk entreprenørkonsern, som planlegger og gjennomfører store prosjekter innen infrastruktur. De har spisskompetanse og 40 års erfaring med havneutbygging, et felt de er ledende på i Danmark. Nå tar de jobben med å bygge ut Myre havn, som i løpet av de neste årene skal få en bredere innseiling og to nye moloer som skal skjerme havna fra nord og nordvest.  Den ene moloen vil bli landfast og gå 200 meter ut fra Vorneset like nord for innseilingen. Den andre moloen er et større anlegg som skal gå mellom holmen Gjæva og Myreskjæran med en lengde på 1460 meter. Innseilingen vil etter utbyggingen ha en dybde på åtte meter og en bredde på 80 meter. Massene som blir tatt opp under utdypingen av innseilingen vil bli brukt til å fylle ut bukta mellom Kartneset og Holmen hvor BioMar har sitt produksjonsanlegg.

– Utbyggingen vil gi Myre en bredere innseiling som vil øke sjøsikkerheten ved å redusere risikoen for bunnstøtinger i innseilingen og gjøre det lettere for skip å passere hverandre på vei inn og ut av havna. I tillegg vil moloanleggene skjerme havna bedre og gjøre industriområdet på Kartneset mindre utsatt for bølgepåkjenning i dårlig vær, sier prosjektleder Eivind Edvardsen i Kystverket.

Havna skal være åpen under utbyggingen

Arbeidet som skal utføres de kommende årene vil føre til aktivitet som sprengning og massetransport. Entreprenøren vil også være tilstede med arbeidsfolk og riggområde på Kartneset. Havna skal være åpen i anleggsperioden, men vil være stengt i en time av gangen i forbindelse med sprengningsarbeid. Dette vil Kystverket tilby varsling om på SMS. Målet for utbyggingen er å tilpasse seg aktiviteten i havna, og at fiskebruk, vinterfiske og produksjonen ved BioMar skal gå som normalt.  Det vil være tett kontakt mellom entreprenøren, skipstrafikken, næringsaktører og Øksnes havnevesen under utbyggingen av Myre havn.

Kontaktpersoner i Kystverket:

Senter for utbygging: Prosjektleder Eivind Edvardsen, Mobil 975 20 082, E-post: eivind.edvardsen@kystverket.no
Kystverket Nordland: Senioringeniør Atle Rønning, Mobil 941 64 209, E-post: atle.ronning@kystverket.no

Siste nytt