Publisert: , Oppdatert:

Fortsatt høy oppetid for navigasjonsinnretninger

Kystverket fortsetter å ha høy grad av oppetid på sine navigasjonsinnretninger. 99,83 prosent i andre tertial er en videreføring av de gode resultatene fra første tertial.

Tre typer navigasjonsinnretninger i ett: HIB (Hurtigbåtmerke med indirekte belysning), fyrstasjon og lykt. (Illustrasjonsfoto: Rune Kristiansen)
Tre typer navigasjonsinnretninger i ett: HIB (Hurtigbåtmerke med indirekte belysning), fyrstasjon og lykt. (Illustrasjonsfoto: Rune Kristiansen)

– Det er noen små variasjoner fra region til region, men totalsummen viser at Kystverket har en oppetid på sine 5400 fyr, lykter, lanterner, radarsvarere og lysbøyer på 99,83 prosent i andre tertial i år – en liten økning fra de første fore månedene på 0,01 prosent, forklarer Roger Njord Svinø, leder for Senter for farled, fyr og merker i Kystverket.

Det betyr i praksis at tilnærmet alle innretninger som Kystverket har ansvar til enhver tid for fungere uten å være slukket. 

Tallene for hele fjoråret viste en oppetid på 99,69 prosent for navigasjonsretningene med lys som Kystverket har langs kysten.

– Kystverket har stor fokus på å opprettholde høy tigjengelighet for våre navigasjonsinnretninger. Dette er svært viktig for sikker ferdsel til sjøs. En døgnbemannet varslingstjeneste bidrar også til at tilbakemelinger fra våre brukere raskt blir håndtert, forklarer Svinø.

Kravet som Kystverket har er at navigasjonsinnretningene skal ha en oppetid på minimum 99,8 prosent. Dette er også strengere enn kravene International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (IALA) har totalt for navigasjonsinnretninger. De sier at ingen individuelle navigasjonsinnretninger skal være mindre tigjengelig enn 95 prosent - målt over tre år.

Kravene til tigjengeligheten som IALA definerer, er delt inn i tre kategorier, med forskjellige mål. Kystverket har valgt at alle navigasjonsinnretninger med lys skal følge kategori 1, som har det strengeste krav til tilgjengelighet, med 99.8 prosent.

Fakta

International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (IALA)

  • Internasjonal, ikke-statlig, teknisk organisasjon som arbeider for å harmonisere maritime tjenester og maritim infrastruktur og utvikle internasjonale retningslinjer og standarder.
  • Organisasjonen gir ansvarlige myndigheter, produsenter og konsulenter innen maritime tjenester og infrastruktur mulighet til å utveksle erfaringer og resultat.
  • I IALAs tekniske komiteer møtes eksperter fra hele verden med formål å utvikle felles standarder og retningslinjer. Kystverket deltar aktivt i flere av IALAs komiteer og forum som utfører arbeid av faglig og strategisk betydning for Kystverket
  • Norge er i tillegg representert i IALAs øverste råd (IALA Council) ved kystdirektøren. Kystverket leder også Pilotage Authority Forum.

Siste nytt