Publisert: , Oppdatert:

Godkjenner kursholdere for sikringslederkurs

Fra 1. januar 2014 gjelder det nye kompetansekrav for de som skal være sikringsledere i norske havner og havneanlegg (PSO/PFSO). Sikringslederne skal fra da av bestått et PFSO-kurs som er godkjent av Kystverket. De som ønsker å bli godkjente kursholdere, kan nå sende søknad til Kystverket.

I den nye Forskrift om sikring av havneanlegg, § 14, stilles det krav til at sikringsleder(PFSO) ved havneanlegg skal ha bestått godkjent kurs basert på ISPS-kodens del B 18.1 og IMO Model Course 3.21 eller tilsvarende. Dette kravet trår i kraft 1. januar 2014, og vil gjelde alle sikringsledere ved havneanlegg som blir ny/re-godkjent som ISPS-anlegg etter denne dato. Kystverket anslår at det i løpet av den kommende 5-årsperioden vil dreie seg om 600-1200 personer.

Kystverket vil med dette invitere mulige interessenter til å søke godkjenning som kursholdere for disse kursene. Kravene til kurs/kursholder framkommer av forskriftens § 15, jf IMO Model Course 3.21. For å bli godkjent må søker dokumentere skriftlig inngående kunnskap i Forordning 725/ISPS-koden, og spesielt de oppgaver som er knyttet til rollen som PFSO. Pedagogiske ferdigheter må også dokumenteres.

Søker må videre presentere et kursopplegg, (innhold, mål og opplæringsprogram) som bygger på IMO Model Course 3.21 eller tilsvarende. Det skal ha en varighet på minimum 18 klokketimer, og skal avsluttes med en eksamen godkjent av Kystverket. Det skal ikke være mer enn 20 deltakere på hvert kurs. Kursholder skal utstede et kursbevis hvor det framgår at kursdeltaker har deltatt på, og bestått PFSO-kurs basert på IMO Model Course 3.21, og at dette kurset er godkjent av Kystverket.

Godkjenningen kan gis til enkeltpersoner eller foretak. I det siste tilfelle vil godkjenningen dog knyttes opp mot spesielle personer i det foretaket som gis godkjenning. Godkjenningen vil være gyldig i fem år. Kystverket vil kunne føre tilsyn med de enkelte kurs og kreve modifikasjoner, evt. trekke godkjenningen dersom kurset ikke oppfyller kravene.

Det er ikke satt en noen søknadsfrist, men alle søknader mottatt innen 15. november vil bli behandlet under ett, og godkjente kursholdere vil bli offentliggjort samtidig. Søknader mottatt etter denne dato vil bli behandlet fortløpende.

Søkere bes benytte vedlagte søknadskjema, og sende det elektronisk til post@kystverket.no
Merk eposten i tittelfeltet: "Søknad om å bli godkjent kursholder for PFSO-kurs"

Eventuelle spørsmål rettes til: 
andreas.breivik@kystverket.no, tlf: 46851892

Siste nytt