Publisert: , Oppdatert:

Kystverket inn under Samferdselsdepartementet

Den nye regjeringen flytter Kystverket inn under Samferdselsdepartementet, hvor Ketil Solvik-Olsen blir statsråd.

Kystverket var tidligere underlagt Fiskeri- og kystdepartementet.

– Det blir spennende å kunne jobbe enda tettere med de andre samferdselsetatene. Jeg er sikker på at vi får til et godt samarbeid, og at vi sammen kan jobbe for effektive og miljøvennlige samferdselsløsninger.  I dette vil kysten og kystveien stå svært sentralt, sier kystdirektør Kirsti L. Slotsvik.

Det tidligere Fiskeri- og kystdepartementet legges nå ned, og fiskeridelen flyttes inn under næringsdepartementet.

Siste nytt