Publisert: , Oppdatert:

Lanserer digitalt farledsbevis – ”e-Farledsbevis”

Mindre papir, bedre oversikt og hurtigere saksbehandling er noen av forbedringene som skipsfarten vil se når Kystverket 5. desember 2013 lanserer den digitale farledsbevisordningen, ”e-Farledsbevis”.─ Sjøfolk kan nå glede seg til å søke om farledsbevis. Med e-farledsbeviset blir det trygt, oversiktelig og enkelt å sende en henvendelse til Kystverket. Jeg tror at opplevelsen av servicenivå og effektivitet vil bli hevet når den enkelte får eierskap til e-farledsbeviset; et moderne og tidsriktig verktøy for sikker sjøfart langs norskekysten, sier kystdirektør Kirsti L. Slotsvik.

Fra papir til nettbasert

Med e-Farledsbevis øker Kystverket servicenivået ved å gå fra papirbasert til digital behandling av farledsbevis. Fra og med 5. desember kan søkere og innehavere av farledsbevis søke om og administrere sitt eget farledsbevis i det nettbaserte meldingssystemet som skipsfarten allerede er godt kjent med, SafeSeaNet Norway.

e-Farledsbevis introduserer også en rekke nye tjenester. Eksempelvis blir det mulig å bruke informasjon som allerede er registrert i SafeSeaNet Norway som dokumentasjon for farledsbeviset. Med et tastetrykk kan søkeren levere alle registreringer som vedlegg til sin søknad.

Rederier, agenter og kapteiner vil også ha mulighet til å kontrollere gyldigheten av forelagte farledsbevis ved hjelp av nettsiden ”e-PEC viewer”.

Samtidig blir lovlighetskontrollen av skip som utføres av Kystverkets sjøtrafikksentraler styrket, ved at sjøtrafikksentralene får bedre og raskere tilgang på opplysninger om aktuelle farledsbevis ombord.

Ressurskrevende

Kystverket utsteder årlig 2400 farledsbevis.  Antallet inkluderer helt nye bevis, fornying av bevis som er nær utløpsdato og endring av bevis. I tillegg lager og utsteder Kystverket årlig ca 600 tilbud om prøve om bord og behandler rundt 450 prøveresultater.

Hver henvendelse Kystverket mottar utgjør omtrent to til tre vedtak. Dette tilsvarer rundt 6000 enkeltsaker som skal kvalitetssikres og vurderes før Kystverket kan fatte et endelig vedtak, som også må meddeles skriftlig. I tillegg behandler Kystverket fortløpende klagesaker.

─ Vi ser en økning i antall saker og forventer at denne utviklingen vil fortsette. Innføringen av elektronisk saksbehandling vil frigjøre ressurser som vi kan bruke til å styrke kontroll og kvalitetssikring av farledsbevis, opplyser seniorrådgiver Stein Terje Falnes i Kystverket.

Nye nettbaserte tjenester i e-Farledsbevis:

  • Mulighet til å følge stegene i søknadsprosessen.
  • Støtte til utfylling av søknad.
  • Mulighet til å gjenbruke fartøysopplysninger som allerede er registrert i SafeSeaNet Norway.
  • Mulighet til å administrere og oppdatere egne kontakt- og personopplysninger.
  • Oversikt over gyldighetsområde for farledsbevis og behov for oppseiling og fornying.

Les mer om bruk av e-Farledsbevis her.

Siste nytt