Publisert: , Oppdatert:

Nytt oljevernutstyr til kommunene

Nylig signerte Kystverket kontrakter for 18 millioner kroner med tre norske leverandører av oljevernutstyr. Utstyret skal styrke den kommunale beredskapen og de 29 interkommunale utvalgene mot akutt forurensning (IUA) langs hele kysten.

Fornøyde kontraktspartnere.Fra venstre seksjonssjef Steinar Gyltnes (Kystverket), Trond Lindheim (H Henriksen Mek.) Henrich Henriksen (H Henriksen Mek.), Peter Øye (Markleen) og Magne Berg (Kystverket)
Fornøyde kontraktspartnere.Fra venstre seksjonssjef Steinar Gyltnes (Kystverket), Trond Lindheim (H Henriksen Mek.) Henrich Henriksen (H Henriksen Mek.), Peter Øye (Markleen) og Magne Berg (Kystverket)

All Maritim, Markleen og H. Henriksen Mekaniske verksted som leverer utstyret er godt etablerte leverandører av oljevernteknologi. I hovedsak dreier det seg om lettere oljevernutstyr som brukes til skjerming og opptak av olje. Utstyret er utviklet med tanke på rask respons ved akutt forurensing. Utplassering av det nye oljevernutstyret starter i januar 2014. I forbindelse med utplasseringene vil Kystverket sørge for utstyrsopplæring av IUA-personell i samarbeid med leverandørene. Materiellopplæringen vil foregå hos de enkelte IUA, og starter i uke 12 og avsluttes i uke 26 neste år.

Kystverkets beredskapsanalyse fra 2011 anbefaler å styrke beredskapen mot akutt forurensning i kommunene. Innkjøpet av utstyret er en del av oppfølgingen av denne analysen.

 

Siste nytt