Publisert: , Oppdatert:

Konkurs medfører små endringer i prosjekt

Nylig gikk entreprenørselskapet E. Pihl & søn AS konkurs. Firmaet var involvert i flere av Kystverkets utbyggingsprosjekt, men nå er utfordringene som konkursen medførte for disse prosjektene løst.

Fra Træna-prosjektet. ; Foto: Lisa Maria Strömquist
Fra Træna-prosjektet. ; Foto: Lisa Maria Strömquist

Det var i utgangspunktet fire ulike Kystverk-prosjekt der E. Pihl & søn AS var involvert, da de gikk konkurs 26. august i år. De var i gjennomføringsfase som hovedentreprenør på Træna havn for region Nordland og på Honningsvåg molo for region Troms og Finnmark. De hadde også levert tilbud på Myre havn, og de var eier av underentreprenøren på Breivikbotn molo som også var i gjennomføringsfase.

– Kontraktene for prosjektene Træna havn og Honningsvåg molo, der E. Pihl & søn AS var hovedentreprenør, ble løst ved at konkursboet gikk inn i kontrakten før den så ble overført til Istak som nå er ny hovedentreprenør. Istak var på konkurstidspunktet underentreprenør på begge prosjektene. Avtalene er nå signert og arbeidet er i gang igjen. Det er bare mindre forsinkelser i fremdriften for disse prosjektene og de vil levere innenfor tidsfrist, forteller Frøydis Rørtveit Stensvik, som er leder for Kystverkets senter for utbygging.

– Når det gjelder tilbudet E. Pihl & søn AS ga på Myre havn, ble dette avvist. Arbeidet med å inngå kontrakt med en annen entreprenør er i gang. På Breivikbotn molo har vi latt det være opp til vår hovedentreprenør å løse saken, da en underentreprenør ikke er i reell kontraktsituasjon med Kystverket, forklarer Stensvik.

Siste nytt