Publisert: , Oppdatert:

Styrker samarbeidet om strålevern

I dag signerer Kystverket og Statens strålevern ny, revidert samarbeidsavtale. Etatene styrker sin koordinering innen varsling og beredskap.

Den reviderte avtalen skal sikre tett dialog og godt samarbeid innen beredskap hvor begge etater er involvert. På den måten kan etatene være godt forberedt til å håndtere situasjoner hvor det er fare for radioaktiv forurensning. Avtalen skal sikre enhetlig og hurtig informasjonsutveksling mellom Strålevernet og Kystverket ved kjennskap til transport av radioaktivt materiale og / eller reaktordrevne fartøy langs Norskekysten.

-          Vi er godt fornøyd med den reviderte avtalen, sier kystdirektør Kirsti Slotsvik. Den sikrer et godt og tett samarbeid med en viktig statlig aktør.

Avtalen tydeliggjør også arenaer hvor samarbeidet skal styrkes, og identifiserer områder hvor det er viktig at de to etatene deler informasjon.

Statens strålevern gjennomgår i løpet av dagens møte også innholdet i en ny kongelig resolusjon som omhandler oppbygging av den nasjonale atomberedskapen. I den inngår også nå Kystverket som ansvarlig aktør. Kystverket skal også orientere Statens strålevern om utvikling innen fartøysovervåkning.

Siste nytt