Publisert: , Oppdatert:

Styrket samarbeid om oljevernberedskap

Norsk oljevernforening for operatørselskap (NOFO) og Kystverket signerte tirsdag 1. oktober to avtaler om oljevernberedskap. Avtalene både regulerer samarbeidet mellom partene, og styrker den samlede oljevernkapasiteten gjennom felles øvelser og bedre samarbeid.

De to organisasjonene har signert en avtale som regulerer de overordnede forholdende mellom NOFO og Kystverket, i forhold til operativ samhandling og administrative forhold knyttet til samarbeidet.

I tillegg ble det undertegnet en revidert avtale som, gjennom NOFO, gir det ansvarlige operatørselskapet tilgang til statens oljevernressurser under oljevernaksjoner tilknyttet petroleumsvirksomheten på norsk sokkel.

Avtalen inneholder også punkter om hvordan årlige kurs- og øvelsesplaner skal koordineres for å sikre en bedre nasjonal samordning av kurs- og øvelsesvirksomheten knyttet til akutt forurensning. Avtalen gir ingen føringer i forhold til hvordan statens beredskap er dimensjonert.

NOFO og Kystverket har samarbeidet tett gjennom mange år, blant annet om teknologiutvikling, kurs og øvelser.

– Den reviderte avtalen vil videreføre og styrke det allerede gode samarbeidet mellom oss, sier administrerende direktør Leif Kvamme i NOFO.

– Samlet sett disponerer NOFO og Kystverket mye kompetent personell, og en omfattende mengde oljevernutstyr. Gjennom denne avtalen styrker vi felles ressursutnyttelse, teknologiutvikling og kompetansebygging, understreker beredskapsdirektør i Kystverket Johan Marius Ly.

Fakta

NOFO

Norsk oljevernforening for operatørselskaper en organisasjon eid av operatørselskaper på norsk sokkel. Organisasjonen har som formål å administrere og vedlikeholde en oljevernberedskap som inkluderer personell, utstyr og fartøy for å redusere miljøskade ved eventuelle oljeutslipp fra petroleumsvirksomheten.

Kystverket

Kystverket er en etat under Fiskeri- og kystdepartementet, blant annet med ansvar for statens beredskap mot akutt forurensning. Kystverket er også nasjonal myndighet mot andre land og internasjonale organisasjoner innen akutt forurensning, og har ansvaret for samordning av nasjonal beredskap mot akutt forurensning.

Siste nytt