Publisert: , Oppdatert:

U-864: Kystverket har signert kontrakt med DOF Subsea Norway

Kystverket har etter en offentlig anbudskonkurranse tildelt kontrakt for avsluttende informasjonsinnsamling på vraket av U-864 til DOF Subsea Norway. Kontrakten ble underskrevet i Horten den 11. oktober 2013.

Selve toktet skal gjennomføres første uken i desember og har til hensikt fremskaffe informasjon om tilstanden på kvikksølvbeholderne i kjølen av
U-864. Det synlige kjølpartiet som ble identifisert i januar 2013 skal danne utgangspunkt for arbeidet som inkluderer fysisk inngrep i kjølpartiet med avanserte fjernstyrte enheter som skal blant annet borre inspeksjonshull.

Det skal i tillegg gjennomføres ytterligere sedimentprøver i tiltaksområdet.

Det er forventet at den sjøgående operasjonen vil ta mellom 5-6 dager. Under tiltaket vil det etableres et overvåkingsprogram der sensorer vil kunne registrere eventuell spredning av forurensende sedimenter som følge av det fysiske arbeidet.

Siste nytt