Publisert: , Oppdatert:

Viktig møte om samarbeid ved ulykker i Nordsjøbassenget

I slutten av september var representanter fra Kystverket på det årlige møtet for medlemslandene i Bonn-avtalen, en avtale som omfatter samarbeid med nabolandene ved ulykker i Nordsjøbassenget.

Ved store ulykker, og påfølgende oljeforurensning, er det aktuelt å orientere nabolandene og eventuelt be om bistand.

En av avtalene som Norge har med nabolandene er Bonn-avtalen, som ble inngått i 1979. Denne avtalen dekker alle landene rundt Nordsjøen samt Irland.

Det årlige møte for medlemslandene ble gjennomført i Stockholm 24. – 26. september med Sverige som vertskap.

I møtet ble viktige saker drøftet. Av disse kan vi blant annet nevne:

  • Evaluering av Bonn Agreement action Plan 2010-2013 og ny Action plan 2013 – 2016.
  • Be-Aware prosjektet, som er et EU finansiert prosjekt, som blant annet vurderer risiko for skipsulykker og oljeutslipp i Nordsjøbassenget. Prosjektet har forøvrig fått finansiering for en fase 2
  • Flyovervåkning, og mulighetene for å få felles løsninger for flyovervåkning
  • Erfaringer fra ulykker som medlemslandene har vært involvert i og erfaringene fra disse

– Samarbeid ved ulykker er viktig, enten det gjelder nasjonalt eller internasjonalt, sier beredskapsdirektør Johan Marius Ly.

– Vi kan fort komme i en situasjon hvor vin trenger bistand fra nabolandene - eller nabolandene trenger bistand fra oss. Det er derfor viktig at vi kjenner de vi skal samarbeide med,
noe denne type møter bidrar til, sier han videre.

Utover det årlige møtet for medlemslandene er det også en fast arbeidsgruppe under Bonn-avtalen som arbeider med mer beredskapstekniske forhold. Norge har for tiden formannskapet for denne gruppen.

Siste nytt