Publisert: , Oppdatert:

Kurser havne-Norge

Kystverkansatte som jobber med havnesikring har nok å gjøre om dagen. Etter innføring av nye havnesikringsforskrifter skal hele havne-Norge informeres og settes i stand til å implementere endringene i regelverket.

 

Kystverkets hovedkontor har jobbet frem et felles opplæringsmateriell som skal brukes over hele landet. ISPS-medarbeiderne i regionene vil i samarbeid med Kystverkets Hovedkontor de nærmeste månedene sørge for at sikringsledere (PFSO’er) i over 600 havneanlegg blir kurset om nye havnesikringsforskrifter. Deltakelse på ulike møter og konferanser står også på planen for å gjøre innholdet i de nye forskriftene kjent og forståelig for alle som det berører.

I den forbindelse arrangerte Kystverket også nylig opplæring av de godkjente sikringsvirksomhetene  (RSO – Recognized Security Organization) i Norge. RSO’ene utfører en myndighetsoppgave delegert til dem fra Kystverket. Det er derfor viktig å sikre felles forståelse og enhetlig praksis. Opplæringen ble holdt av Kystverkets jurister Kristine Runde, Karen Nærø og Gry Lunde.

Samlingen var både et kurs i nye forskrifter og en anledning for nyttig dialog. Det var stort engasjement og gode diskusjoner om hvordan endringene i regelverket bør praktiseres på en best mulig måte for havneanleggene. 

-          RSO’ene har en viktig rolle i havnesikringsarbeidet, og bidrar med nyttig kunnskap og erfaring, sier seniorrådgiver Gry K. Lunde.

De nye forskriftene gjelder alle havner og havneanlegg som tar imot skip i internasjonal skipsfart. Det er Kystverket som er norsk havnemyndighet og har ansvaret for å påse at norske og internasjonale regler på området blir fulgt.

Siste nytt