Publisert: , Oppdatert:

Godt vær godt nytt for Finnsnesrenna

Det gode sommerværet fører til at farledsutbedringene i Finnesnesrenna blir ferdig før tiden. Tiltakene Kystverket har satt i gang, har gjort farleden både dypere, bredere og bedre merket. Dette gir tryggere seilas - økt sjøsikkerhet.

- Vi har frist til 1. desember med å bli ferdige, men det gode sommerværet gjør at vi har kunnet jobber lengre dager, og nærmer oss avslutningen allerede nå, forteller Anders Diesen fra entreprenørfirmaet PEAB Anlegg as. 

Viktige forbedringer
Finnesnesrenna ligger i stamledene mellom Harstad og Tromsø. Den har vært et trafikkert og ulykkebelastet farvann. Kystverket har derfor prioritert et omfattende arbeid for å utbedre leia. - Nå er det laget to dype renner, slik at man skal unngå grunnstøtninger i framtiden, forteller senioringeniør og prosjektleder i Kystverket Jan Arild Jenssen.Kystverket ga PEAB oppdraget med å bygge nye fundamenter til lykter og andre sjømerker. De skal erstatte gamle fundamenter som ble borte under mudrings- og sprengningsarbeidet i 2013. Fundamentene bygges på kanten av disse rennene. Kystverket skal selv rigge lyktene. 

betongfundament Finnsnesrenna

Prioritert i Nasjonal Transportplan 
Arbeidet med ledene gjennom Gisundet er en del av Nasjonal Transportplan og Kystverkets handlingsprogram, og er den siste delen av tre prosjekt. Arbeidet med å utbedre ledene startet våren 2013. Det første var i Gisundet, nord for Bjorelvnes. Det neste i Rystrømmen, rett sør for Tromsø. Arbeidene i Gisundet og Rystraumen var ferdig i 2011. Arbeidene i Finnsnesrenna startet opp våren 2013, og nærmer seg nå slutten. 

Omfattende arbeid
Ved mudring og sprengning har Wasa dredging, på vegne av Kystverket, fjernet 170 000 kubikk masse. I dag er hovedleden 150 meter brei og 11 meter dyp hele veien. Bileden er retta ut, og har nå en bredde 120 meter og dybde på åtte meter. Det gjør at blant annet Hurtigruta, som stikker fem meter dypt, kan bruke denne leden. Sprengsteinmassene som er tatt opp fra Finnsnesrenna er gitt til kommunens moloprosjekt og til den private småbåthavna i Bjorelvnes.

- Vi er godt fornøyd med det arbeidet entreprenørene har utført, forteller prosjektleder Jensen. 
Hele prosjektet har kostet omkring 100 millioner kroner. 
- Det er vel anvendte penger, mener Jensen. Bare siden 1981 har det været mellom 20 og 25 ulykker og grunnstøtninger i farvannet.

De sjøfarende tar vel imot forbedringene. Losformann ved Lødingen losstasjon, Trond Myklevoll, har ført større skip langs denne leia i en årrekke. Han er svært positiv til utbedringene som er gjort. Og navigatørene på Hurtigruta, som trafikkerer leia daglig, bekrefter inntrykket:

- Jeg har seilt i området i over 20 år, og utbedringene Kystverket nå får på plass gjør inn- og utfarten til Finnesnes mye tryggere, sier kaptein på MS "Nordkapp", Magne Johansen

PEAB Anlegg avslutter sitt arbeid i løpet av oktober. Kystverket skal selv rigge lyktene oppå de nye fundamentene og føre strøm til dem. Dette arbeidet satser man på skal være ferdig til jul. 

Mer om utbedringsarbeidet i Gisundet og Rystrømmen 

Under ser du kartplan for forbedringsarbeidet i Finnsnesrenna 

kartplan Finnsnesrenna

Siste nytt