Publisert: , Oppdatert:

Kartlegger arbeidsmiljø ved Horten sjøtrafikksentral

Denne uka starter kartleggingen og analyse av arbeidssituasjoner og oppgaver ved Horten sjøtrafikksentral. Analysen er første steg i en omfattende modernisering av sjøtrafikksentralen som starter opp til høsten.

Maritim trafikkleder ved sjøtrafikksentralen i Horten. Foto: Kongsberg Norcontrol.
Maritim trafikkleder ved sjøtrafikksentralen i Horten. Foto: Kongsberg Norcontrol.

− Analysen vil, basert på intervjuer og observasjoner, se på oppgaver som utføres av operatørene ved sjøtrafikksentralen, samt arbeidsmiljø og utstyr som blir brukt. Vi vil på bakgrunn av analysen få en bedre innsikt i hvordan oppgaver og utstyr kan optimaliseres, sier senioringeniør og prosjektleder Richard Aase i Kystverket. 

Sjøtrafikksentralen i Horten er den andre i rekken av fem sjøtrafikksentraler som skal gjennom en omfattende fornyingsprosess. Kystverket skal innen 2018 skifte ut teknisk utstyr og oppgradere lokalene til sjøtrafikksentralene. Analysen som blir iverksatt denne uka er en del av det grunnleggende arbeidet i fornyingen av sjøtrafikksentralen i Horten.

Analysen vil kartlegge egnethet på utstyr, arbeidsmetodikk og det fysiske arbeidsmiljøet, samt vurdere effektivisering og automatisering av manuelle oppgaver.

− Vi ønsker å gjennomgå oppgavene som utføres på sjøtrafikksentralene for å sikre at oppgavene gjennomføres på hensiktsmessig måte og i henhold til gjeldende prosedyrer. Det er spesielt samspillet mellom operatøren og teknisk utstyr som er av spesiell interesse, men også nærmiljøet, som luft, støy og fukt, skal analyseres for å avdekke eventuelle mangler i lokalene, opplyser Aase.

Analysearbeidet er basert på den internasjonalt etablerte standarden for utforming av kontrollsentre, ISO 11064. Standarden setter samspillet mellom mennesker, teknologi og organisasjon i høysetet, og legger særlig vekt på optimalisering og risikoreduksjon i sikkerhetskritiske systemer. Analysearbeidet ved Horten sjøtrafikksentral blir utført av Human Factors Solutions AS.

Analysen skal munne ut i en rapport som kartlegger menneskelige faktorer knyttet til særlig kritiske oppgaver og gi anbefalinger om forbedringstiltak for å effektivisere og automatisere oppgaver. 

Siste nytt