Publisert: , Oppdatert:

Kystverket bistår oljevernberedskapen på Malta

Den 22. januar markerte man oppstarten for et prosjekt hvor Kystverket hjelper maltesiske myndigheter med å utvikle og gjennomføre opplæring i oljevern.

Oppstartsmøte på Malta. Avdelingsdirektør i Samferdselsdepartementet Petter Meier (til høyre) og Kystverkets beredskapsdirektør Johan Marius Ly (til venstre).
Oppstartsmøte på Malta. Avdelingsdirektør i Samferdselsdepartementet Petter Meier (til høyre) og Kystverkets beredskapsdirektør Johan Marius Ly (til venstre).

Kystverket deltok på den offisielle oppstarten sammen med blant annet avdelingsdirektør Petter Meier fra Samferdselsdepartementet. Prosjektet finansieres gjennom EØS- midler og har som hovedmål å utvikle og gjennomføre et opplæringsprogram for oljevernberedskap, samt gjennomføre en risikoanalyse for Malta med tanke på oljeutvinning som foregår på utsiden av landets territorialfarvann.

Fra Kystverket deltok beredskapsdirektør Johan Marius Ly og seniorrådgiver Lill- Kristin Gundersen fra Kystverkets beredskapssenter.

Les mer om EØS-midlene og prosjektet:

www.regjeringen.no/eosmidlene 

 http://www.regjeringen.no/nb/sub/europaportalen/eos-midlene/mottagere-eos-midler/malta.html?id=686866

Siste nytt