Publisert: , Oppdatert:

Nytt offentlig ettersyn av detaljregulering for innseiling til Borg, del II

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 3-7 og 12-10 legges detaljreguleringsplanene for innseilingen til Borg, del II, ut til nytt offentlig ettersyn. Formålet med planene er å legge til rette for snuplass for fartøy i Fuglevikbukta, utdyping av ytre del av farleden inn til Borg havn, og av utdypingsmassene. Gjennomført utdyping vil føre til en tryggere seilas inn til Borg havn.

Innseiling til Borg, del II består av følgende detaljreguleringsplaner med tilhørende bestemmelser og konsekvensutredning:
- Detaljregulering for snuplass i Fuglevikbukta, Fredrikstad kommune
- Detaljregulering for innseiling Borg, ytre del, Fredrikstad kommune
- Detaljregulering for innseiling til Borg, ytre del, Hvaler kommune
- Detaljregulering for deponiområde for masser ved Møkkalasset, Fredrikstad og Hvaler kommuner
- Detaljregulering for deponiområde for masser ved Svaleskjær, Fredrikstad og Hvaler kommuner

Mer informasjon om planarbeidet fås ved henvendelse til Kystverket v/prosjektleder Eivind Edvardsen, tlf.: 76 06 96 46, e-post: eivind.edvardsen@kystverket.no eller Kristine Pedersen-Rise, tlf.: 37 01 97 17, e-post: kristine.pedersen-rise@kystverket.no

Det inviteres til åpent folkemøte om planarbeidet mandag 10.2.2014 kl. 18.00 på Hvaler rådhus, Skjærhalden.  

Merknader og innspill til planarbeidet sendes til Kystverket, postboks 1502, 6025 Ålesund, eller e-post: post@kystverket.no. Frist for å komme med innspill er satt til 19.3.2014. Alle innspill må merkes med saksnr. 12/2311


Plandokumenter:

Siste nytt