Publisert: , Oppdatert:

Fant ingen kvikksølvbeholdere i kjølen

Etter et omfattende arbeid med å borre inspeksjonshull gjennom stålkonstruksjonen fikk man tilkomst til to kjølkasser på ubåtvraket U-864. Den første kjølkassen inneholdt ballast i form av stålbarrer mens den andre kassen var tom og inneholdt verken ballast eller beholdere.

Kystverket og DOF lykkes i å få tilkomst til en del av kjølen på U-864. (Foto: Kystverket/ DOF)
Kystverket og DOF lykkes i å få tilkomst til en del av kjølen på U-864. (Foto: Kystverket/ DOF)

Av hensyn til vrakets stabilitet var det ikke mulig å mudre tilgang til en større del av kjølen. I løpet av arbeidet med undersøkelsene ble det imidlertid funnet seks sterkt korroderte beholdere nede i sedimentene utenfor vraket og disse var tomme.

Til tross for at ingen beholdere ble funnet i kjølen har Kystverket hentet inn viktige data og høstet erfaringer som vil være svært nyttige i det videre arbeidet med de to alternative metodene for håndtering av kvikksølvforurensningen fra ubåtvraket. Undersøkelsene av U-864 ble avsluttet torsdag 16. januar

U-864  skulle i følge lastbestillingen frakte 1857 beholdere med kvikksølv fra Tyskland til Asia under den 2.verdenskrig og dersom alle beholderne ble lastet om bord vil kjølen være lastet med ca 67 tonn kvikksølv. Formålet med kartleggingen som ble gjennomført i forrige uke var å undersøke den delen av kjølen på akterseksjonen av vraket som man kunne få tilgang til på en sikker måte. Dette for å fremskaffe informasjon om den fysiske tilstanden på stålkonstruksjonen og eventuell tilstand på kvikksølvbeholdere som kunne være lagret i dette området.
 

Siste nytt