Publisert: , Oppdatert:

Utdyper grunner ved Garpeskjær og Husøy

I begynnelsen av februar starter Kystverket utdypingsarbeid ved Garpeskjær i Karmsundet, Rogaland. Utdypingsprosjektet, som også omfatter utdyping av innseilingen til Husøy lenger sør i Karmsundet, skal ferdigstilles innen oktober 2014. Prosjektet har en totalkostnad på 75 millioner kroner.

Kystverket skal i løpet av arbeidsperioden sprenge ned totalt fire undervannsgrunner og sette opp nye sjømerker. Utdypingsarbeidet vil omfatte sprenging, graving, opplasting og transport av nærmere 120 000 kubikkmeter fjellmasse. Det tilsvarer rundt 318 000 tonn.

Øker dybden i skipsleia

Utdypingstiltakene vil øke dybdeforholdene ved Garpeskjær og Husøy. En dypere skipsled reduserer faren for grunnstøting og kollisjoner i det trange farvannet, og det blir bedre ankrings- og manøvreringsforhold for skip som går til og fra kai.

− Det er spesielt ved buksering av cruiseskip og andre dyptgående fartøyer til Garpeskjærskaien at undervannsgrunnen kan føre til uønskede hendelser. En utdyping av Garpeskjær vil forenkle adkomsten og manøvreringsforholdene til Garpeskjærskaien betydelig, sier prosjektleder Thommy Dahl Olsen i Kystverket.

Bedre tilgang og økt sikkerhet

Garpeskjæret vil få en ny dybde på 12 meter og dermed gjøre det lettere for store cruiseskip å anløpe kaien på Risøy. Arbeidet starter opp i slutten av januar og vil pågå i ca. en måned.

Når utdypingsarbeidet ved Garpeskjær er ferdig, skal Kystverket utdype innseilingen til Husøy ved å fjerne tre grunner i havnebassenget. Melandsflua skal utdypes ned til 12 meters dybde, og syvmeters grunna ved Søra Flatskjæret og en grunne like øst for den offentlige kaien ved Biomar skal utdypes til henholdsvis 12 og 10 meters dybde.

Utdypingstiltaket vil forbedre ankringsmulighetene til skipstrafikken som ankommer havneområdet og for andre fartøy som trafikkerer i Karmsundet. Husøy vil også bli bedre utrustet som nødhavn dersom det skjer uønskede hendelser i Karmsundet eller nærområdet.

Stor aktivitet

Totalt blir rundt 109 000 kubikkmeter masse fjernet fra området ved Husøy, mens rundt 9000 kubikkmeter fjellmasse blir fjernet fra området ved Garpeskjær.

Fjellmassene skal brukes av Karmsund havnevesen IKS til å utvide industriområdet ved Killingøy, nord for Haugesund. I arbeidsperioden vil det være jevnlig lektertransport mellom utdypingsområdene og Killingøy. Utdypingsområdene vil bli midlertidig merket for skipsfart under arbeidet.

Kontakter i Kystverket

Prosjektleder Thommy Dahl Olsen
Mobil: 93 21 79 49
thommy.olsen@kystverket.no

Senioringeniør Rita Svendsbøe
Mobil: 90 09 81 70
rita.svendsboe@kystverket.no

Fakta

Utdypingsprosjektet omfatter sprenging, graving, opplasting og transport av masse, samt etablering av nye sjømerker.

Totalt skal nærmere 120 000 kubikkmeter masse (ca 318 000 tonn) fjernes fra fire undervannsgrunner.

Utdypingstiltakene vil øke dybden ved innseilingen til Garpeskjær og Husøy, og dermed gjøre det enklere og tryggere for skip som anløper og avgår havnene.

Siste nytt