Publisert: , Oppdatert:

Oljeskadet fugl funnet fra Vestfold til Vest- Agder

Kystverket fikk den 6.januar den første meldingen om at det var observert oljeskadet sjøfugl fra kysten av Vestfold til Mandal.

Skjermbildet viser området som Kystverkets overvåkningsfly sjekket for oljeforurensning. (Foto: LN- KYV)
Skjermbildet viser området som Kystverkets overvåkningsfly sjekket for oljeforurensning. (Foto: LN- KYV)

Basert på denne informasjonen og informasjon fra EUs satellittjeneste som blant annet overvåker havområdene utenfor Norge, ble Kystverkets overvåkningsfly sendt ut for å se etter eventuelle oljeforurensning i dette området. Det kunne ikke observeres olje på sjøen til tross for omfattende søk.

Analyserer oljen

I løpet av helgen har det kommet inn ytterligere meldinger om sjøfugl med olje i fjærdrakten. Da kilden som har forårsaket at fuglene er tilgriset med olje er ukjent, har Kystverket iverksatt tiltak for å få avklart dette. Fugler som er tilgriset med olje, og som er funnet døde, vil undersøkes nærmere. Oljetilsølt fjær fra fugl som er fanget ved Torbjørnsskjær er sendt til analyse slik at en kan få avklart hvor oljen kommer fra. Oljetilgriset fuglefjær fra ytterligere 2-3 steder vil også bli sendt til analyse. Det er ikke kommet inn meldinger om olje som har gått på land.

Kystverket har kontakt med Statens naturoppsyn, Fylkesmannens miljøvernavdeling, Kysvakten og Kystverkets egne enheter (loser og losbåtførere) for å få et best mulig bilde av situasjonen. Det er i tillegg tatt kontakt med svenske og danske myndigheter for å få avklart om det er tilsvarende observasjoner hos dem.

Ved observasjoner eller spørsmål om oljetskadet fugl; ta kontakt på  vakt@kystverket.no

 

Siste nytt