Publisert: , Oppdatert:

Håndterte fiskebåt i brann

Torsdag kveld eksploderte to gassflasker i båten «Karm Viking» ved Otneimneset på Stadlandet. Kystverkets beredskapsvaktlag ble raskt koblet inn.

Vaktlaget valgte, etter ønske fra lokale aktører, å sende Boa Heimdal til området for å bistå.

Slepebåten som inngår i den statlige slepeberedskapen, lå da i Ålesund, og var på stedet i løpet av 3 timer. Utpå morgenen ble temperaturen såpass høy, at det lokale brannvesen, og reder besluttet at Karm Viking måtte slepes fra kai, ut til ankerplass. Dette fordi det sto dieseltanker på kaia, med 40 m3 diesel i, som de var redde skulle ta fyr. Det var også en viss eksplosjonsfare fra gassflasker om bord i Karm Viking.

Boa Heimdal og RS Emmy Dyvi samarbeidet og fikk Karm Viking trygt ut til Rekvika like ved, der den ble ankret opp i trygg avstand fra beboelse og bygninger. Kystverkets slepefartøyet ble så dimmitert. 

Kystverket gav reder pålegg om å etablere beredskap på bakgrunn av fare for akutt forurensning. I dag, mandag, brenner det fortsatt ombord i Karm Viking. Rederiet mener å ha sitasjonen under kontroll. Temperaturen ombord er nedadgående. Kystverkets beredskapsvakt følger saken videre. Vårt overvåkningsfly, LN-KYV fløy også over fartøyet i dag med uten unormale observasjoner.  

Siste nytt