Publisert: , Oppdatert:

Hva skjer videre med U-864?

Det kommende døgnet avsluttes undersøkelsene av ubåtvraket U-864 utenfor Fedje. Dette er det siste av tre undersøkelsestokt som har blitt gjennomført i forbindelse med forprosjektet for U-864.

De seks kvikksølvbeholderne som ble funnet lå nedgravd i havbunnen. (Foto: Kystverket/ DOF)
De seks kvikksølvbeholderne som ble funnet lå nedgravd i havbunnen. (Foto: Kystverket/ DOF)

 De kommende ukene vil alle innsamlede data analyseres grundig og vurderes i sammenheng med tidligere undersøkelser og utredninger. Deretter vil rapporten overleveres Samferdselsdepartementet for videre behandling.

Oppdrag og mål 
I mai 2012 fikk Kystverket i oppdrag av regjeringen å videreføre to alternativer for håndtering av kvikksølvforurensningen i forprosjektet. Målet for begge metodene er å gjøre kvikksølvforurensningen utilgjengelig for opptak i næringskjeden. De to alternativene er;

  • fjerning av tilgjengelig kvikksølvlast og påfølgende innkapsling av kvikksølvforurensningen ved tildekking av vrak og sjøbunn med rene masser
  • innkapsling av kvikksølvforurensningen ved tildekking av vrak og sjøbunn med rene masser

Kystverket vil i forprosjektet redegjøre for begge alternativene og komme med en anbefaling basert på risiko for miljøet. Rapporten fra forprosjektet skal deretter kvalitetssikres av en ekstern aktør (KS 2). Den eksterne kvalitetssikreren vil også levere en rapport og en anbefaling til Samferdselsdepartementet. Saken vil deretter gå videre til politisk behandling i Regjeringen og Stortinget.

Kontaktperson: kommunikasjonsrådgiver Ane Eide Kjærås, mobilnr. : 900 99 227

 

 

 

 

Siste nytt