Publisert: , Oppdatert:

Bedre testing av oljevernutstyr

Kystverket ønsker bedre fasiliteter for testing og undersøkelser av oljevernutstyr. Det eksisterende anlegget i Horten skal derfor oppgraderes.

Ny teknologi vil gjøre testing av oljevernutstyr mer realistisk. (Foto: Kystverket)
Ny teknologi vil gjøre testing av oljevernutstyr mer realistisk. (Foto: Kystverket)

- Det er viktig for Kystverket å bidra til utvikling av ny oljevernteknologi og forbedring av den vi allerede har, sier leder for Kystverkets beredskapssenter Helge Munkås Andersen.

Det er NLI Solutions som har fått tildelt kontrakten på oppgraderingsarbeidet. Den største jobben som må gjøres er knyttet til testbassenget som måler 30 x 7 meter, har fire meters dybde og tar inntil 800 kubikkmeter sjøvann. Her skal det blant annet på plass helt ny teknologi som vil gi mulighet for realistisk testing av utstyr under ulike strøm- og bølgeforhold. 

Oppgraderingen skal være ferdig til høsten.  

 

 

Siste nytt