Publisert: , Oppdatert:

Skal undersøke kjølen på U-864

Kystverket vil de kommende dagene undersøke om det er mulig å komme til i kjølen på akterskipet til det tyske ubåtvraket som ligger utenfor Fedje i Hordaland. Målet er å undersøke tilstanden til kjølkassene og eventuelle kvikksølvbeholdere.

Ved hjelp av ROV har det blitt flyttet flere vrakdeler. Blant annet livbåten til ubåten som er avbildet her. (Foto: Kystverket/DOF)
Ved hjelp av ROV har det blitt flyttet flere vrakdeler. Blant annet livbåten til ubåten som er avbildet her. (Foto: Kystverket/DOF)

De siste døgnene har blitt brukt til å flytte på vrakdeler for å gjøre det mulig å ta seg inn til kjølen med ROV. Det har også vært gjennomført flytting og kontroll av utstyret som overvåker miljøet under operasjonen. Nå arbeides det med å flytte sedimenter på en kontrollert måte i et område der det er mulig å komme til kjølen. Det er viktig å unngå oppvirvling av kvikksølvforurensede sedimenter i størst mulig grad for å hindre ytterligere spredning gjennom vannmassene.

Det er DOF Subsea som gjennomfører toktet på oppdrag fra Kystverket.

Siste tokt

Dette er det siste undersøkelsestoktet som gjennomføres i forbindelse med utredning av de to alternativene; heving av last med påfølgende tildekking og ren tildekking. Arbeidet skal så overleveres Samferdselsdepartementet for ekstern kvalitetssikring i henhold til Statens modell for kvalitetssikring (KS).

Kontaktperson: Kommunikasjonsrådgiver Ane Eide Kjærås, mobilnr. 900 99 227

 

Fakta

Karutsnitt - lokasjon for U-864

  • Bilder av U-864 på Flickr
  • U-864: Tysk ubåt senket av den britiske ubåten HMS "Venturer", 9. februar 1945. Alle om bord omkom.
  • U-864 var på vei fra Tyskland via Norge til Japan med personell med teknisk spesialkompetanse og krigsmateriell, blant annet var det omkring 65 tonn metallisk (flytende) kvikksølv om bord, lagret på stålflasker.
  • Vraket av U-864 ble funnet av Sjøforsvaret i mars 2003. Vraket ligger på ca. 150 meters dyp, ca. 2 nm vest for Fedje i Hordaland.
  • Vraket er delt i to, og for- og akterpartiet synes å være relativt intakte. Vraket ligger ustabilt til på havbunnen.

 

Siste nytt